Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V přibyslavském betlému bude Svatá rodina zobrazena z kovu, všechny práce odvedou místní řemeslníci

V rámci letošních Přibyslavských slavností byl 10. září večer v městském kulturním domě veřejnosti poprvé představen návrh originálního betlému, který by - pokud se to podaří - mohl od adventu roku 2022 každé další Vánoce stávat poblíž rozsvíceného vánočního stromu na Bechyňově náměstí v Přibyslavi.
S iniciativou postavit v Přibyslavi trvalý symbol Vánoc do veřejného nechrámového prostoru přišla Irena Rezničenková z Poříčí. Jejího podnětu se ochotně ujal mladý umělecký kovář Petr Štáfl z Uher, autor nedávno požehnaného kříže, nového krajinného prvku, záchytného bodu na obzoru mezi osadami Dvorek a Uhry.

Petr Štáfl na jevišti kulturního domu promítl nákres svého projektu plastického zobrazení narození Ježíše Krista. Zdůraznil, že mu jde o vytvoření umělecky hodnotného díla, na jehož tvorbě se vystřídají pouze přibyslavští řemeslníci.

Svatou rodinu z kovu vyková právě Petr Štáfl. Jak uvedl, Panna Maria a svatý Josef budou přibližně 1,5 metru vysocí a stylizované postavy budou odspodu podsvíceny. Narozený Ježíšek bude rovněž vykován a bude položen do dřevěných jeslích, o jejichž zhotovení si řekl učeň truhlářského řemesla Bohumír Janáček.

Chlév postaví tesař Petr Málek, trámy spojí bez hřebíků metodou čepování a dřevěnými kolíky. Nad chlévem se šindelovou střechou bude zářit až 2,5 metru dlouhá kometa. Vlasatice bude rovněž z kovu, její ohon bude pokryt 24karátovým zlatem a středové “oko” vytaví přibyslavská sklárna Valner Glass.

Náklady na zhotovení betlému se odhadují na 270 až 300 tisíc korun. Výsledný účet negativně ovlivňuje dynamický růst cen stavebních materiálů, především dřeva, energie a kujného železa.

Irena Rezničenková je přesvědčena, že výrobu originálního betlému uhradí občanská sbírka, věří ve štědrost lidí a oceňuje úmysl samosprávy města, která ke každé darované koruně přidá dvě.

Přibyslavský betlém má šanci zapsat se mezi významné české a moravské nechrámové stavby tohoto druhu. Bude jedním z mála, jehož figury nejsou vyřezány ze dřeva jak tomu je dejme tomu v sousední Polné nebo nebyly upleteny ze slámy jako například v nedalekém Petrkově.

O iniciativu se již zajímají sdělovací prostředky, deník Právo počátkem září přinesl rozsáhlou informaci s titulkem přes celou šíři novin a tiskovou zprávu vydala agentura ČTK.

Připomeňme, že v Česku od roku 1990 působí Sdružení přátel betlémů, které bylo v roce 1995 přijato do Světové asociace betlemářů.

Ve dnech 2. a 3. října se v Kraji Vysočina koná 11. ročník Dnů otevřených ateliérů. Kdo zavítá do kovárny na pomezí Dvorka a Uher, tomu Petr Štáfl ochotně ukáže tajemství svého tvůrčího řemesla i projekt betléma.

Foto: Ivo Havlík
horní obrázek - kovář Petr Štáfl
dolní obrázek - Kovárna v Uhrách, v níž budou postavy Svaté rodiny vykovány. Ve dnech 2. a 3. října ji lze kovárnu navštívit

Ivo HAVLÍK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)