Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Volební lístky už jsou ve schránkách; nyní se chystá výbava volebních místností

Tento týden pracovníci magistrátu chystají volební místnosti ve všech 58 okrscích Jihlavy. Řádné volby proběhnou v pátek a v sobotu, 8. a 9. října, volit lze také z nařízené karantény již ve středu či čtvrtek 6. a 7. října, případně z nemocnice či domácího léčení.
Letošní volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR proběhnou podobně jako volby v loňském roce do zastupitelstev krajů a Senátu – v duchu pandemie a hygienických opatření. Pracovníci magistrátu v současné době navážejí do 58 volebních místností Jihlavy nástěnky, zástěny i urny, den před volbami se připraví balíčky s povinnou výbavou všech volebních místností, pro které si předsedové a zapisovatelé volebních komisí začnou jezdit v pátek dopoledne.

„V letošním roce lze opět volit také z domácího léčení, ale i např. z nemocnice. Stačí zavolat na magistrát nebo v den voleb i do volební místnosti a nahlásit jméno, volební okrsek a adresu trvalého bydliště. V den voleb poté přijdou dva zástupci volební komise s přenosnou urnou a případně i náhradními hlasovacími lístky. Pokud chce volit např. pacient v nemocnici, sdělí to personálu nemocnice a ten jej nahlásí na evidenci obyvatel na magistrátu a bude zapsán do zvláštního seznamu,“ uvedla Alena Holubová z oddělení krizové řízení, které volby za magistrát města zařizuje. Tel. číslo, na kterém lze zařídit dálkové volení, najdete na webu města jihlava.cz v záložce VOLBY.

Zároveň je možné v letošním roce volit také z nařízené karantény v rámci onemocnění Covid-19. To organizuje Kraj Vysočina a možnosti jsou celkem tři: Hlasovat z vozidla u volebního stanoviště, hlasovat v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno, či hlasovat do přenosné volební schránky, jak bylo popsáno výše. Veškeré informace, včetně důležitých telefonních čísel najdete zde.

Stejně tak je možné volit ze zahraničí či jiného města, než ve kterém máte adresu trvalého bydliště. K tomu je však nutné si předem zařídit voličský průkaz, žádost o voličské průkazy bylo možné zasílat do 1. října 2021, osobně si jej však zařídit až do 6. října, do 14 hodin, a to na nejbližším úřadě. Do úterý 5. října bylo takto vydáno 432 voličských průkazů, a to například do Německa, Kanady či Španělska nebo dokonce až do Kolumbie.

Při vstupu do volební místnosti nebude vyžadován certifikát o bezinfekčnosti či očkování, bude však nutné dodržovat všechna hygienická opatření, tedy mít nasazenou ochranu dýchacích cest, dezinfikovat si před vstupem ruce a dodržovat dvoumetrové rozestupy. „Při kontrole totožnosti bude muset volič od člena komise odstoupit a odkrýt tvář, aby bylo možné zkontrolovat jeho podobu s tou na průkazu totožnosti, poté si tvář opět zakryje a může odvolit,“ dodala Holubová.

Pokud některý volič odmítne ochranu dýchacích cest nasadit, musí mu i přesto být umožněno odvolit, a to buď pomocí přenosné volební schránky ve venkovních prostorách před volební místností, nebo ve volební místnosti, po výzvě ostatním voličům, aby odešli ven. Poté se vydezinfikují povrchy za plentou a vymění psací potřeby.

Ve Zborné budou poprvé volit v novém

Součástí povinného vybavení každé volební místnosti je například vlajka, znak, označení místnosti, náhradní lístky a obálky, díky dřívějším zkušenostem ale v balících nechybí ani zdánlivě překvapivé předměty v podobě svítilny a baterek pro případ výpadku proudu.

Většina volebních místností zůstává na stejném místě, jako tomu bylo v minulém roce, jediní obyvatelé části města Jihlavy Zborná letos budou poprvé volit v nové hasičárně, kterou nechalo v letošním roce postavit město nejen pro Sbor dobrovolných hasičů, ale také pro komunitní akce a další společenské události.

Aneta HRDLIČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)