Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

U Pikárce na Žďársku je nová retenční nádrž, zadrží vodu v lese

Na Vysočině byla vybudována na pravostranném přítoku Lučního potoka u Pikárce na Žďársku nová retenční nádrž Okrouhlice o celkovém objemu 9 150 m3. Nádrž má zadržovat vodu v lese.
V rámci stavby došlo ke komplexní obnově vodní nádrže a k revitalizačním zásahům. Bylo nutné zrekonstruovat hráz a funkční objekty nádrže pro zajištění bezpečnosti vodního díla dle současných požadavků s cílem obnovení plné funkčnosti po vodohospodářské stránce.

„V posledních letech Česká republika zaznamenala vláhový deficit. Podle prognóz bude tento trend pokračovat i v budoucnu. Z krajiny se dlouhodobě vytrácí voda a je nezbytné ji tam opět vrátit a zadržet. Voda je nenahraditelnou složkou životního prostředí a slouží k zabezpečování nejen hospodářských, ale i společenských potřeb celé společnosti. Kraj Vysočina bude proto nadále spolupracovat s Lesy České republiky na přípravě dalších projektů na zadržování vody v krajině, jakožto nejlepšího způsobu ochrany před suchem i povodněmi,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)