Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Organizace nevidomých v Jihlavě pořádá ve čtvrtek 7. října Den otevřených dveří

Organizace nevidomých v Jihlavě pořádá ve svém středisku v Jiráskově ulici Den otevřených dveří ve čtvrtek 7. října od 10 hodin. Zájemci se mohou podívat do učebny PC a cvičné kuchyňky, jak se pracuje s nevidomými klienty. Uvedl to předseda Organizace nevidomých z.s. Pavel Hegner.
Organizace nevidomých poskytuje:

Asistenční službu v domácnosti (vaření, úklid, při nákupech)

Průvodcovskou a předčitatelskou službu (k lékaři, na úřady, při dopravě, za kulturou a sportem)

Denní stacionář (efektivní využití volného času)

Sociální rehabilitaci (prostorová orientace, samostatný pohyb, sebeobsluha, bodové písmo)

Výuku náročných kompenzačních pomůcek (televizní lupa, PC s hlasovým výstupem pro nevidomé, digitální záznamník s hlasovým výstupem)

Pořádá kurzy, školení, besedy

Vydává časopis

Poskytuje odborné zajištění rekondičních pobytů, kurzů, rekreací, školení

Zajišťuje rehabilitaci - masáže, cvičení, fitcentrum

Pořádá kluby, např. Promítání fotografií z naší činnosti s výkladem pro zrakově postižené

Společenské aktivity - každoročně pořádá benefiční ples. V letošním roce se uskutečnil již 17. ročník.

Sportovní aktivity - bowling, plavání, showdown (aplikovaný stolní tenis pro nevidomé), simulovaná zvuková střelba a vodácké sporty.

Pojďte se tedy podívat mezi nás a dozvíte se třeba něco nového, co se děje ve světě nevidomých.

Pro tuto činnost se uskuteční 26.10. 2021 sbírka „Bílá hůl 2021“ v celém kraji Vysočina.

Studenti budou chodit ve dvojicích a nabízet miniaturu slepecké hole, kalendářík a leták Organizace nevidomých za 20,- Kč.

Výtěžek sbírky bude vyhrazen na nákup kompenzačních pomůcek pro nevidomé a spoluúčast na školeních a pobytových akcích našich uživatelů.

V loňském roce byl výtěžek použit na nákup trenažéru na simulovanou zvukovou střelbu pro nevidomé a na spoluúčast na školeních a pobytových akcích našich uživatelů.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)