Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Památný den sokolstva připadá na 8. října

Připojí se k němu také Sokol Jihlava, který připravil program pro děti v sokolovně na Tyršově ulici, kde se u pamětní desky také uctí památka všech, kteří za svobodu a demokracii obětovali své životy.
Památný den sokolstva je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky od roku 2019. Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci „Akce Sokol” zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot.

V jihlavské sokolovně na Tyršově ulici proběhne akce Po stopách sokolských hrdinů, při které bude možné zažít na vlastní kůži útrapy odvážných sokolů. Po ní se uskuteční Uctění památky padlých bratří a sester, a to u pamětní desky v sokolovně.

„Tímto vás všechny srdečně zveme, abyste si sami nebo s vašimi dětmi přišli na vlastní kůži zažít, jakými zkouškami procházeli odvážní sokolové v dobách druhé světové války. Společně také uctíme památku všech padlých bratrů a sester,“ pozvala Leona Fejtová ze Sokola Jihlava.

Památný den sokolstva 8. října v Jihlavě:

16 - 18 hodin: Po stopách sokolských hrdinů
program pro děti a rodiče v prostorách sokolovny
přijďte si na vlastní kůži prožít útrapy odvážných sokolů

18.15 hodin: uctění památky padlých bratří a sester
u pamětní desky v sokolovně společně uctíme sokoly, kteří obětovali své životy

Aneta HRDLIČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)