Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Jihlavě zahájí několik oprav povrchů silnic, například v Brtnické ulici začne výstavba nového chodníku

V příštím týdnu začínají opravy povrchu silnic na ulicích Náhorní a Buková, Kolmá, Polenská či v Hruškových Dvorech. Na konci Brtnické ulice začne výstavba nového chodníku i prodloužení vodovodního řadu.
Na konci Brtnické ulice bude místo neupravené hliněné cesty nový chodník, veřejné osvětlení, plocha pro parkování i kontejnerové stání. Kromě prodloužení vodovodního řádu se počítá také s vybudováním nové opěrné zdi, která umožní u prudkého srázu rozšířit plochu pro pěší i parkoviště. Stavba potrvá od 11. října do léta příštího roku, a je možné při ní očekávat dopravní omezení. Počítá se také se zimní přestávkou výstavby, která bude pravděpodobně od začátku prosince do konce března.

„Toto místo je nepřehledné a nové úpravy zvýší bezpečnost chodců, kteří každý den dochází do zdejších novostaveb. Při začátku výstavby – přibližně do konce listopadu, bude kvůli kácení stromů znemožněn průjezd po jedné polovině komunikace a doprava bude řízena kyvadlově pomocí semaforu. Za tyto komplikace se předem omlouváme,“ uvedl náměstek pro oblast rozvoje města Petr Ryška. Zhotovitelem stavby je společnost SDZprofin s. r. o. a celá akce bude stát přes 11 a půl milionu korun.

Další opravy povrchů silnic

V příštím týdnu zahájí opravy povrchů silnic také odbor dopravy jihlavského magistrátu. Na komunikacích uvedených níže bude probíhat v týdnu od 11. do 15. října frézování povrchu a následně v týdnu od 18. do 22. října pokládka nových povrchů. V těchto dnech bude také probíhat uzavírka komunikací a objízdné trasy budou na místech vyznačené, výjimka bude u poslední uvedené, kde uzavírka nepotrvá tak dlouho:

- Komunikace ul. Kamenná – koncová část mezi ulicí Náhorní a Buková

- Komunikace ul. Kolmá – celá ulice vč. chodníku směrem k ulici Za Poštou

- Komunikace ul. Polenská – úsek od ul. Havlíčkova po železniční podjezd

- Komunikace Hruškové Dvory k ČOV – úsek okolo ČOV a úsek od lávky na ul. Hálkova až po železniční přejezd. Této komunikace se netýká uzavírka po celou dobu stavby, uzavřena bude pouze cca 3 až 5 hodin v jeden den z výše uvedeného týdnu, kdy bude probíhat pokládka povrchů.

Aneta HRDLIČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)