Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Ždírec nad Doubravou nabízí dar tři tisíce korun každému, kdo se do konce roku ve městě přihlásí k trvalému pobytu

Ždírec nad Doubravou na Havlíčkobrodsku poskytne finanční dar ve výši 3 000 korun každému občanu, který se do 31. prosince 2021 přihlásí k trvalému pobytu ve městě.
'Dar bude poskytnut občanu v hotovosti nebo bankovním převodem na účet v termínu od 15. ledna 2022 do 25. února 2022 za předpokladu, že občan požádal písemně o poskytnutí daru, ke dni předání daru má trvalý pobyt ve Ždírci nad Doubravou a uzavřel s městem darovací smlouvu', uvedl starosta města Bohumír Nikl.

Podmínkou pro obdržení daru je, že žadatel se přihlásil k trvalému pobytu ve Ždírci nad Doubravou v roce 2021 poprvé.

Rada města si vyhrazuje právo darovací smlouvu neuzavřít.

'Z denní praxe víme, že zejména v bytových domech, ale i v novostavbách bydlí mnoho lidí, kteří nejsou našimi občany. Město na ně nedostává příslušnou část daní, tito občané neplatí poplatky za likvidaci domovních odpadů, ani např. poplatky za držení psa', doplnil starosta s tím, že z těchto důvodů rada města rozhodla, že bude tyto občany motivovat finančním darem k tomu, aby se přihlásili do konce roku k trvalému pobytu u nás, ve Ždírci nad Doubravou.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)