Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Jihlavská polytechnika přivítá nové studenty poprvé ve výukovém centru

Imatrikulace studentů prvních ročníků napříč všemi studijními programy, a to premiérově v aule výukového centra proběhne ve čtvrtek 14. října. Z celkového počtu 1300 studentů prvních ročníků se jich dobrovolného slavnostního obřadu zúčastní zhruba sto padesát. V drtivé většině se jedná o studenty prezenční formy studia. Čekají je dva slavnostní akty, v 15 a následně v 16 hodin.
Imatrikulace je jedním z akademických obřadů, ke kterým se řadí například i promoce. Zatímco druhá zmíněná tradice je slavnostním ukončením studia, ta první je naopak vstupem do akademického světa a oficiálním začátkem vysokoškolského života. Slavnostnímu aktu je přítomen rektor školy, prorektoři, garanti studijních programů a v roli hostů tradičně také zástupci kraje a města. Svou účast na letošní imatrikulaci přislíbili radní Kraje Vysočina Jan Břížďala a Karel Janoušek.

Akademičtí pracovníci jsou během slavnostního aktu oděni v talárech a používají se během něj insignie školy – rektorský řetěz, žezlo a prorektorské řetězy. Studenti během imatrikulace skládají slavnostní sliby, jejichž obsahem je především plnění povinností a závazků vůči škole. Studenti během ceremonie po zaznění svého jména předstoupí před přítomné akademické funkcionáře, pokloní se, pravou ruku přiloží nad žezlo držené pedelem, vysloví slib a převezmou památeční imatrikulační list.

Mezi nově nastupujícími studenty jsou letos také vůbec první studenti navazujícího magisterského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, kteří se budou moct již za dva roky chlubit jako první inženýrskými tituly z Kraje Vysočina.

VŠPJ je jedinou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Tato veřejná vysoká škola nabízí tříleté bakalářské studijní programy a obory: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika, Aplikované strojírenství, Cestovní ruch, Finance a řízení, Porodní asistentka, Všeobecná sestra a Zdravotně sociální pracovník a nově navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Škola rovněž nabízí studium v rámci univerzity třetího věku, zahraniční pracovní stáže a výměnné zahraniční pobyty. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje vlastní cestovní kancelář a je autorizovaným zkouškovým centrem British Council.

Vendula MAREŠOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)