Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Do jihlavského muzea v sobotu na výstavy Moravské šibenice a Mincovny 6 a 8

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie, který připadá na sobotu 16. října, bude v tento den vstup na archeologické výstavy Moravské šibenice a U Mincovny 6 a 8 v jihlavském muzeu zdarma. V prostoru mázhauzu bude nainstalována speciální vitrína, kde budou vystaveny nejnovější archeologické nálezy. Ve 14 hodin začne komentovaná prohlídka výstavy U Mincovny 6 a 8 s pracovníkem jihlavské pobočky Archaia Brno, z. ú., Mgr. Šimonem Kochanem. Uvedla to mluvčí jihlavského muzea Dana Oberreiterová.
Archeologické oddělení Muzea Vysočiny Jihlava letos prezentuje dvě velké akce, které jsou realizovány v letech 2020 až 2022. 'Záchranné archeologické výzkumy provádíme na zámku v Telči a na Karlově náměstí v Třebíči. Oba výzkumy průběžně přinášejí řadu poznatků k vývoji středověkého i novověkého osídlení dvou významných měst na Českomoravské vrchovině, kde Muzeum Vysočiny Jihlava provádí v rámci archeologické památkové péče archeologické výzkumy od roku 2005. Právě v tomto roce v muzeu vzniklo archeologické oddělení, které má na starosti kromě archeologických výzkumů také koordinaci sbírkotvorné činnosti na poli archeologie v Kraji Vysočina', informoval archeolog jihlavského muzea David Zimola.

'Archeologické nálezy vystavujeme ve stavu, v jakém byly nalezeny, tedy tak, jak jsme je v potu tváře vykopali. Práce v terénu je poměrně fyzicky náročná, archeologické objekty musíme pomocí nejrůznějších nástrojů postupně preparovat a průběžně dokumentovat. Poté následuje velmi zdlouhavá až mravenčí práce na čištění, konzervaci a evidenci všech předmětů, které v případě výzkumů v Telči a Třebíči již dnes počítáme na desetitisíce. Výsledkem našeho snažení jsou nálezové zprávy, ukládané v archivu Archeologického ústavu Akademie věd ČR, výstavy i expozice, a v neposlední řadě i publikace v muzejním sborníku Archeologické výzkumy na Vysočině', pokračoval David Zimola.

I tak však nejnáročnější částí celého díla stále zůstává jednání se stavebníkem a investory o průběhu archeologických prací na stavbě. Jihlavské muzeum si Mezinárodní den archeologie připomíná i prostřednictvím dvou archeologických výstav, které jsou v současné době v nabídce muzea.

V malém výstavním sále je k vidění výstava Moravské šibenice, která prezentuje výsledky dlouhodobého mezioborového výzkumu našich předních archeologů a antropologů.

Ve velké výstavce jsou představeny nově zrekonstruované domy U Mincovny 6 a 8 od jejich nejstarší historie po současnost, prezentovány jsou zejména předměty z archeologického výzkumu domů, historické plány a dobové fotografie.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)