Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Orel v Bystřici nad Pernštejnem slaví sté výročí

Orlové u příležitosti 100. výročí zvou zájemce do Orlovny v Bystřici nad Pernštejnem v sobotu 16. října od 14 hodin, kdy si budou moci prohlédnout budovu, kterou znají spíše jako bývalé kino.
V rámci programu bude možné zhlédnout ukázku oddílu historického šermu, krátké loutkové vystoupení s historickými marionettami, sportovní vystoupení děvčat pod vedením Jitky Exlové, orelské prapory i veškeré dochované fotografie zachycující orelskou činnost.

Něco o činnosti Orla:
- občanské sdružení, zabývající se provozováním a organizováním sportu a tělovýchovy, duchovních, kulturních a sociálně výchovných aktivit i dalších významných projevů lidské kultury k výchově svých členů, především dětí a mládeže, na základech křesťanských, zvláště katolických zásad
- spolupracuje s organizacemi (spolky), které mají obdobné poslání jako Orel, a s jejich členy a to jak v České republice, tak i v zahraničí
- ve prospěch stanovených cílů vykonává hospodářskou, obchodní, živnostenskou a podobnou činnost v souladu s platnými předpisy

Více na: http://www.orel-bystricenp.cz/index.html

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)