Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na Vysočině přibydou další tři stacionární silniční meteorologické stanice; silničářům pomáhají hlavně v zimě

Na silnicích Vysočiny přibydou tři stacionární silniční meteorologické stanice. V druhé polovině příštího roku budou nové stanice na úsecích silnic, kde v zimě dochází zejména k častému namrzání vozovky a tvorbě závějí z důvodů otevřené krajiny, tedy na silnici I/34 u Onšovic na Pelhřimovsku, na silnici I/19 u Dobré na Havlíčkobrodsku a na silnici I/37 u Křižanova Žďársku. Posledně uvedená stanice tak bude vůbec první, která na silnici I/37 na Vysočině vyroste. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
Nové meteorologické stanice doplní stávajících devět stanic na silnicích I. tříd na Vysočině. Poslední z nich byla uvedena do provozu v závěru roku 2020 na okružní křižovatce Kasárna, tedy v místě křížení silnici I/23 a I/38.

Silniční meteorologické stanice umožňují dispečinkům zimní údržby získávání, přenos a analýzu informací o aktuální meteorologické situaci na sledovaném úseku. Na základě měření jejich senzorů - zpravidla soubor silničních a atmosférických - a analytického vyhodnocení jednotlivých měřením získaných výstupů v daném čase dokáže stanice varovat před hrozícími situacemi nebezpečnými pro silniční dopravu např. námraza, led, mlha, silný vítr, náledí a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch. 'Pracovat s těmito informacemi téměř v online čase ve vztahu ke konkrétnímu místu, umožňuje pracovníkům údržby nejen včas, efektivně a účinně na tyto kritické situace reagovat, např. optimalizací chemických posypových prostředků, množstvím nasazené techniky atd., ale také jim na základě zkušeností a dalších informací např. z meteoradaru i účinně předcházet. To se sekundárně pozitivně promítá do bezpečnosti a plynulosti provozu předcházení škodám na majetku i zdraví i nákladů na údržbu samotnou', informoval Martin Buček.

Stanice jsou osazeny atmosférickými senzory pro snímání teploty a vlhkosti vzduchu a srážek. Tam kde je to účelné, je přidaný senzor pro měření směru a rychlosti větru a dohledoměr. Standardem je minimálně jedno vozovkové čidlo a také jedno až dvě statické přehledové kamery. 'Příslušný dispečer je tak schopen získávat informace o teplotě povrchu vozovky, bodu mrznutí vlhkosti vozovky, stavu povrchu vozovky, teplotě vzduchu, rosném bodu, relativní vlhkosti vzduchu, intenzitě srážek + obrazovou situaci např. o hustotě sněžení alespoň z jedné kamery. K tomu přistupují informace o směru a síle větru nebo dohlednosti', doplnil M. Buček.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)