Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Beseda s pamětníky učitele a badatele Vratislava Bělíka v Třebíči

Beseda s pamětníky Vratislava Bělíka se uskuteční v neděli 24. října v 15 hodin v prostorách Centra tradiční lidové kultury v ulici Cyrilometodějská v Třebíči.
'Beseda s pamětníky tohoto význačného etnografa, učitele, sběratele, spisovatele a badatele na poli nejen regionálního národopisu na tuto obsáhlou výstavu navazuje a nechá prostřednictvím osob, které Vratislava Bělíka osobně pamatují, zaznít alespoň střípky z Bělíkova bohatého kulturního odkazu', uvedla Jitka Katovská z třebíčského muzea.

K poctě významného národopisce Vratislava Bělíka, od jehož narození uplynulo v loňském roce 120 let, byla v jarních měsících letošního roku uspořádána souborná výstava s názvem Když slunéčko zemi políbilo.

Organizátoři prosí o dodržování platných protiepidemických opatření. Vstupné zdarma.

Národopisný badatel a spisovatel Vratislav Bělík (20. července 1900 Rouchovany – 17. října 1988 Mikulov) celý svůj život zasvětil poznávání lidové kultury kraje, v němž žil. Veškeré projevy lidové kultury citlivě vnímal a zachytil v jejich pestrosti a četných souvislostech. Lásku k národopisu zdědil po svých předcích a byl k ní celoživotně nasměrován i dobou, do níž se narodil. Dobou, ve které si společnost potřebovala uvědomovat svoji identitu a hledala své národní kořeny.

Ve svém etnografickém bádání se opíral o terénní výzkumy i o své pečlivé a systematické záznamy podpořené velkým výtvarným nadáním. Bohaté množství informací rovněž čerpal ze setkávání s lidmi, pro něž byla lidová kultura běžnou součástí života. On sám byl spolutvůrcem a obnovitelem několika zvykoslovných tradic v místech, kterými za svůj dlouhý život prošel a v nichž zanechal výraznou stopu. Přínos jeho práce na poli regionální etnografie je patrný a zásadní dodnes. Působil jako pořadatel obyčejových slavností, byl poradcem folklorních souborů, přednášel v Československém rozhlase i na četných vzdělávacích akcích, výsledky své práce publikoval také v tištěné formě. Cílem všestranné badatelské činnosti Vratislava Bělíka bylo mimo jiné vyvrátit mýtus o tom, že Vysočina (jakkoli byla stroze prezentována na Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895) patří mezi chudá a nevýrazná území jinak pestrého národopisného prostoru Moravy.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)