Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Ochrana a monitoring motáků lužních na Třebíčsku v roce 2021

Rok 2021 byl pro většinu dravců a sov rokem velmi atypickým. Nejinak tomu bylo i v případě hnízdění motáků lužních v okrese Třebíč na Vysočině. A to z důvodu naprostého nedostatku jejich hlavní potravy – hrabošů polních. Oproti předcházejícím dvěma rokům (2019, 2020), kdy byla gradace hrabošů, zahnízdil na Třebíčsku jen zlomek párů. Zatímco v roce 2019 se podařilo na okrese prokázat hnízdění celkem 59 párů a v roce 2020 celkem 54 párů, v roce 2021 to bylo pouhých 9 párů!
Motáci se na hnízdiště vrátili přibližně ve stejný čas jako jindy (druhá polovina dubna a květen), ale na většině lokalit nezahnízdili a vytratili se. Vše z důvodu nedostatku potravy. Oproti jiným rokům jsem nenašel žádnou velkou semikolonii, všechny páry až na jednu výjimku hnízdily samostatně. Oproti jiným rokům, v roce 2021 byla na hnízdě maximálně 4 vejce, resp. 3 mláďata, v předchozích letech nebyly výjimkou šestikusové snůšky a 5 mláďat.
Podle zpráv od kolegů (Ivan Kunstmüller, Josef Veselý) byla v roce 2021 podobná situace také jinde na Vysočině i v dalších oblastech.

U každého hnízda, zejména v obilovinách, jsem vyhodnotil nebezpečí vysečení, zkontaktoval hospodařícího zemědělce nebo subjekt, a s ním dohodl způsob ochrany mláďat a hnízd. Pokud jsou ještě vejce na hnízdě, nelze oplocovat, v tomto případě je nejlepší hnízdo vyznačit a nechat obsíct; když už jsou na hnízdě mláďata, rodiče k nim mají pevnější vazbu a hnízdo je možno oplocovat. Jsou používány dřevěné oplůtky s drátěným pletivem, vysoké 1 m a dlouhé 2 m, obyčejně se spojují 3 kusy dohromady do tvaru trojúhelníku, s pomocí pantů a utahovacích pásek.

Prokázaná hnízdění motáků lužních v okrese Třebíč v roce 2021 a jejich výsledky
Blatnice – 1 pár, ozimá pšenice, hnízdo nalezeno 2. 7. se 2 mláďaty a 1 vejcem, 13. 7. na hnízdě již jen 1 mládě, po dohodě s hospodařícím zemědělcem neoploceno, žatva proběhla až po vylétnutí mláděte.

Klučov – 1 pár, ječmen, hnízdo nalezeno 11. 7. se 3 mláďaty, 12. 7. hnízdo oploceno po dohodě s hospodařícím subjektem, kontrola hnízda 18. 7. a 30. 7., sklizeň proběhla 22. 7., oplůtek demontovaný 13. 8.

Mastník – 1 pár, žito, hnízdo nalezeno 4. 6. s 1 vejcem, 16. 6. na hnízdě 3 vejce, po dohodě s hospodařícím subjektem vyznačen prostor 7×7 m okolo hnízda, obsečeno bylo 17. 6., další kontroly 20. 6. a 1. 7. (stále vejce), 12. 7. hnízdo oploceno se 2 mláďaty, 25. 7. na hnízdě 2 mláďata, oplůtek demontovaný 13. 8.

Mikulovice – 1 pár, ozimá pšenice, hnízdo nalezeno 16. 6. se 4 vejci, 12. 7. hnízdo opuštěné, prázdné.

Třebelovice – 3 páry, ozimá pšenice, hnízdo č. 1 nalezeno 5. 6. se 4 vejci, 20. 6. stále 4 vejce, 3. 7. na hnízdě 3 mláďata, 16. 7. porost polehlý, nalezena letková pouzdra mláďat. Hnízdo č. 2 nalezeno 5. 6. prázdné, připravené ke hnízdění, 20. 6. hnízdo opuštěné s 1 rozbitým vejcem. Hnízdo č. 3 nalezeno 20. 6. v sousední pšenici se 3 vejci, 3. 7. stále 3 vejce, 16. 7. hnízdo prázdné, bez snůšky. Sklizeň proběhla začátkem srpna.

Vesce – 1 pár, ozimá pšenice, hnízdo bylo nalezeno 2. 7. se 3 mláďaty a 1 vejcem, 16. 7. a 25. 7. na hnízdě 3 mláďata, po dohodě s hospodařícím subjektem bylo hnízdo oploceno 31. 7., sklizeň proběhla začátkem srpna, oplůtek demontovaný 22. 8.

Želetava – 1 pár, mokřad, orobinec, hnízdo nalezeno 23. 6. se 3 vejci, 1. 7. na hnízdě 1 mládě a 2 vejce, 16. 7. na hnízdě 2 mláďata ve stáří 12 a 14 dní, 3. mládě bylo uhynulé.

Ochrana motáků lužních
Motáci lužní si ke svému hnízdění často vybírají zemědělské plodiny. Přímá ochrana jeho hnízd před likvidací zemědělskou technikou je zcela klíčovým předpokladem k zajištění dlouhodobé prosperity tohoto druhu. V České republice hnízdil moták lužní dříve vzácně, ale v posledních letech došlo k nárůstu jeho početnosti a právě přímá ochrana hnízd má na tom významný podíl. Zatímco v letech 2001–2003 u nás hnízdilo jen 80–120 párů, v roce 2016 to už bylo zhruba 250 párů.

Více k tématu:
https://www.birdlife.cz/ochrana-hnizd-motaku-luznich/

Foto: Tomáš Skříček
Mládě motáka lužního v oplůtku v pšenici v obci Vesce na Třebíčsku. 31. 7. 2021

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)