Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Dvacetiletá tradice sázení stromků pro malé občánky umožnila v Pelhřimově výsadbu tisícovky stromků

V části průmyslové zóny v ulici Kouřimského byl ve středu 20. října založen nový borovicový háj, který patří malým občánkům města Pelhřimov. Borovice lesní a javory tu totiž právě v tento den zasadili svým potomkům rodiče dětí, narozených v uplynulém roce. Stalo se tak během oslavy Dne stromů a dřeva, která má v Pelhřimově již dvacetiletou tradici. Letos bylo do této akce přihlášeno padesát čtyři dětí – dvacet sedm dívek a dvacet dva chlapců.
V úvodu přivítal rodiče, děti a jejich rodinné příslušníky, kterých se v krásném, téměř letním počasí sešel opravdu velký počet, starosta města Ladislav Med. „Za těch dvacet let bylo v Pelhřimově vysazeno tisíc stromů. Tato akce je velice důležitá pro životní prostředí a zároveň je to krásný zážitek na celý život pro nás všechny. Myslím si, že to bude mít zajisté pozitivní vliv i na výchovu dětí k laskavému vnímání přírody. Přeji vám ať se daří nejen vaší ratolesti, ale i stromečku, který jste si zde mohli vysadit,“ řekl mimo jiné starosta.

Pak už se rodiče společně se svými dětmi pustili do samotného sázení připravených stromků. Přitom obdrželi od starosty Ladislava Meda a místostarostů Josefa Kocha a Zdeňka Jaroše pamětní listy, cedulku na stromek se jménem svého dítěte a malé dárky. Vše probíhalo v příjemné atmosféře a s úsměvy na tvářích. Sázení stromků si nadmíru užívali dospělí i děti a také vedení města, jelikož si spolu zasadili jeden strom.

Sázení stromků pro nové občánky tradičně organizuje Město Pelhřimov a odbor životního prostředí městského úřadu, náklady na výsadbu i zakoupení stromů hradí Město Pelhřimov. Poděkování patří Zdravému městu Pelhřimov, Technickým službám města Pelhřimova za přípravu výsadby a také SPŠ a SOU Pelhřimov, která zhotovila pro účastníky sázení cedulky na stromek se jmény dětí.

Andrea UNTERFRANCOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)