Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Přednáška Co přinesl obchvat představí rudní mlýn na Stříbrném potoce a pracovní tábor Štrauchovna u Havlíčkova Brodu

Přednáška s titulem Co přinesl obchvat, která se bude konat ve čtvrtek 4. listopadu od 18 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, shrne dosavadní výsledky záchranného archeologického výzkumu, který se uskutečnil před stavbou jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu.
Petr Hrubý z Masarykovy univerzity v Brně bude prezentovat unikátní nález středověkého rudního mlýna na Stříbrném potoce. Vedoucí archeologického výzkumu ze společnosti Archaia Brno o.p.s. Jakub Těsnohlídek představí druhoválečný pracovní tábor Štrauchovna u Termesiv.

V průběhu přednášky se se svým příspěvkem připojí historička Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Alena Jindrová.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)