Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výstavba protihlukové stěny podél Pávova byla dokončena

Silničáři v pondělí 15. listopadu uvedli do provozu novou 1054 metrů dlouhou protihlukovou stěnu podél Pávova a současně s ní obnovili doposud uzavřený sjezd ze silnice I/38 ze směru od D1 a nájezd na silnici I/38 ve směru na Znojmo. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
'Nicméně využívat mimoúrovňovou křižovatku v km 162,3, která bude sloužit zejména k odlehčení dopravy v době dopravní špičky, však bude umožněno pouze vozidlům do 3,5 tuny', doplnil.

Celkové investiční náklady činili 51,72 milionu korun bez DPH a podílí se na nich rovněž statutární město Jihlava.

V příštím roce je plánovaná oprava 5,6 kilometrů vozovky silnice I/38 a jejího příslušenství mezi dálnicí D1 a Jihlavou. 'Aktuálně jsme v závěrečné fázi veřejného výběrového řízení na zhotovitele. Obdrželi jsme celkem osm nabídek a probíhá jejich vyhodnocování s ohledem na kritéria stanovená zadávací dokumentací', informoval M. Buček.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)