Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výstava Od jara do zimy aneb život Život předků očima panenek v jihlavském muzeu

Výstava s titulem OD JARA DO ZIMY aneb Život předků očima panenek... bude zahájena ve čtvrtek 25. listopadu ve velkém výstavním sále muzea v Jihlavě. Panenky autorek Marie Žilové a Evy Jurmanové z Nového Veselí v autentických krojích představují výjevy z lidových zvyků, rodinných obřadů i ukázky běžného života z venkovského prostředí v průběhu celého roku.
Matka s dcerou šijí přesné repliky lidových krojů a oblékají je na kupované panenky převážně s porcelánovými hlavičkami. V roce 2018 jim byl za tento velmi náročný koníček udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.

'Vedle panenek v krojích, které reprezentují jednotlivé etnografické regiony v České republice, se obě autorky zaměřují i na vyobrazení života předchozích generací právě prostřednictvím panenek.
Panenky v autentických krojích představují výjevy lidových zvyků, rodinných obřadů i ukázky z běžného života z venkovského prostředí v průběhu roku tak, jak je prožívaly předešlé generace', uvedla kurátorka výstavy Dana Nováková.

Výstava Od jara do zimy, která ve velkém výstavním sále potrvá do 9. ledna, bude rozhodně milou připomínkou starých zašlých časů a určitě zpříjemní návštěvníkům jihlavského muzea předvánoční atmosféru.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)