Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Komentovaná prohlídka výstavy obrazů krajináře Jana Honsy v jihlavské galerii

Komentovaná prohlídka výstavy Jan Honsa (1876–⁠1937) - Samotář se srdcem venkovana, která je k vidění v Oblastní galerii Vysočiny na Masarykově náměstí 24 v Jihlavě, se v podání kurátorky Jany Bojanovské bude konat v úterý 30. listopadu v 17 hodin. Výstava je průřezem tvorbou tohoto pozapomenutého českého krajináře a sleduje postupný vývoj jeho malířského stylu.
V letošním roce si připomínáme již 145. výročí narození českého malíře a grafika Jana Honsy, žáka proslulé Mařákovy krajinářské školy na pražské Akademii. Jak napovídá i podtitul výstavy, byl již od mládí duší samotář, který kromě studia, několika zahraničních studijních cest a víceméně nuceného pobytu v Praze v době války, prožil celý život v Běstovicích u Chocně a zdejší kraj se mu tak stal zdrojem jeho celoživotní výtvarné inspirace. Uměl zachytit jeho prostý ráz i náladu, zvláště v lesních motivech, v panoramatických i v idylických krajinách s kvetoucími stromy a s typickými venkovskými chalupami. Vytvořil si zcela osobitý a nezaměnitelný malířský styl, vyznačující se živou barevností a spojující evropskou impresionistickou až pointilistickou techniku se stylizovanými prvky ryze české venkovské secese, odkazující na dekorativní motivy lidového nábytku a barvotisku. Honsovy obrazy, oslavující především krajinu východních Čech a Českomoravské Vysočiny, jsou tak právem označovány za jednu z nejoriginálnějších interpretací impresionismu v českém umění. Svými experimenty v grafice a v malbě dosáhl pozoruhodných výsledků, jež tohoto umělce řadí k významným tvůrcům své doby.

Výstava je průřezem tvorbou tohoto pozapomenutého českého krajináře a sleduje postupný vývoj jeho malířského stylu. Na vybraném souboru obrazů, kreseb a grafik z veřejných galerií i soukromých sbírek je prezentována Honsova tvorba založená na trvalém a hlubokém kontaktu s přírodou, v níž vyrostl, žil a pracoval. Cílem této expozice je tedy představit Honsovo dílo jako odraz jeho životní i umělecké cesty, jeho úspěchů, neúnavného hledání, experimentů i smutného závěru života v dobrovolné izolaci.

Další komentovaná prohlídka výstavy bude následovat v úterý 1. února; výstava potrvá do neděle 6. února 2022.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)