Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Silničáři ve Žďáře nad Sázavou zbourají prodejnu koberců

Ředitelství silnic a dálnic ve druhé polovině tohoto roku získalo povolení k odstranění stavby - haly s prodejnou koberců v ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou o zastavěné ploše cca 1 310,6 m2. Důvodem je příprava území staveniště propojky ulic Jihlavská a Brněnská na silnici I/37. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
'Stavba bude odstraněna standardním způsobem od shora dolů. Po odpojení objektu od veškerých inženýrských sítí budou v první fázi odstraněny střešní krytiny, nosná konstrukce střechy, výplně otvorů, rozvody ZTI, plynovodu a elektroinstalačních zařízení. Ve druhé fázi budou odstraněny zděné konstrukce společně s dřevěnými sloupy včetně obvodového pláště budovy', popsal demoliční práce M. Buček

Demolici provede společnost Envipoint s.r.o za 1,84 milionu korun bez DPH, která v rámci veřejného výběrového řízení předložila ze tří uchazečů o zakázku nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Zahájení demoličních prací je plánováno na polovinu ledna příštího roku v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

'Pokud jde o samotnou přípravu stavby, dokončujeme čistopis dokumentace pro stavební povolení, což nám v nejbližším období umožní požádat o jeho vydání. V rámci předrealizační fáze přípravy dále vybereme zhotovitele a pokud tedy všechny procesy proběhnou bez větší zdržení, mohla by samotná výstavba zahájit v polovině roku 2022', doplnil Martin Buček.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)