Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Vyřízení parkovací karty bude v Třebíči jednodušší

Od pondělí 6. prosince si mohou lidé žádat o parkovací karty na novém výdejním místě. Každé pondělí od 13:30 do 17:00 a každou středu od 8:00 do 12:30 bude otevřena kancelář v bývalé směnárně, vedle hlavního vchodu na radnici na Karlově náměstí. V polovině týdne pak město spustí webshop pro elektronické žádosti.
Kancelář byla v místě bývalé směnárny zřízena pro pohodlí i bezpečí žadatelů, kteří nebudou muset až do třetího patra a za současné epidemické situace se tak vyhnou setkání s větším počtem občanů na chodbách úřadu. Mimo uvedené hodiny se, z důvodu epidemické situace a vykonávání dalších agend odboru, žádosti o parkovací karty přijímat nebudou. Formulář žádosti o parkovací kartu bude k dispozici v kanceláři (bývalé směnárně), nebo si jej lidé mohou stáhnout na webu města na:
https://www.trebic.cz/zadosti-parkovani/ds-1842/archiv=1&p1=30039 a předvyplnit.

Od středy 8. prosince bude na adrese parkovacikarty.trebic.cz zprovozněn nový webshop, který žadatelům umožní elektronické podání žádosti o parkovací kartu, včetně provedení platby. Žadatel bude po schválení žádost a úhradě ceny informován o vyhotovení parkovací karty a e-mailem vyzván k jejímu vyzvednutí v kanceláři výdeje parkovacích karet. Parkovací karty nebudou vystavovány na počkání, proto je vhodné žádat v dostatečném předstihu.

Nový systém a nová podoba parkovacích karet je propojena se systémem městské policie. Do dalších let nový systém umožní, že žadatelé nebudou muset každoročně vyřizovat novou parkovací kartu, ale už si pouze požádají o její prodloužení.Společně s žádostí parkovací kartu je nutné doložit:

občanský průkaz nebo jiný adekvátní průkaz cizozemce (vždy)
technický průkaz vozidla, uvedeného v žádosti o parkovací kartu (pouze žadatelé o zlevněnou parkovací kartu, případně dle dalších specifických podmínek Ceníku parkovného)
aktuální výpis z katastru nemovitostí (pouze v případě vlastnictví nemovitosti)
potvrzení zaměstnavatele o přenechání vozidla k soukromým účelům (pouze v případě užívání vozidla zaměstnavatele)
kopii smlouvy o leasingu (pouze v případě operativního leasingu)
kopii nájemní smlouvy o užívání vozidla


Aktuální ceník a kompletní podmínky pro vydávání parkovacích karet najdou lidé na webu města: Ceník parkovného k 1. 1. 2021:
https://www.trebic.cz/assets/File.ashx?id_org=16973&id_dokumenty=48341

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)