Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Centrum primární prevence Vrakbar v Jihlavě oslavilo v listopadu již 24. narozeniny

To už je ale roků… téměř čtvrtstoletí. Vrakbaru věnovala svůj um a energii už hezká řádka pracovníků a vedoucích, kteří na dobu svého působení stále rádi vzpomínají. A že je na co vzpomínat! Od svého vzniku prošlo středisko vývojem jak v nabídce poskytovaných služeb, tak i zaměřením na cílovou skupinu. Do konce roku 2007 fungovalo Centrum prevence a nízkoprahový klub pro děti a mládež Vrakbar (dále jen NZDM Vrakbar) jako jedno zařízení, které svou činnost zaměřovalo na tři hlavní oblasti:
dopolední Programy primární prevence pro školní kolektivy,

odpolední Nízkoprahový klub pro mládež a

terénní práci.

Vlivem legislativních změn, nárůstem odborných požadavků na pracovníky a zejména na kvalitu poskytovaných služeb, došlo v roce 2008 k úplnému oddělení jednotlivých činností a vznikají dvě samostatné služby – Centrum primární prevence Vrakbar a NZDM Vrakbar. A z někdejších žáků a klientů jsou už dnes i naši zaměstnanci.

V současné době se v CPP Vrakbar zaměřujeme zejména na realizaci programů primární prevence rizikového chování pro žáky a studenty ZŠ a SŠ na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Všemi nabízenými programy prostupuje téma vztahů, které považujeme nejen ve školních třídách za stěžejní. Dotýkáme se přitom i specifických okruhů jako je závislost, tolerance nebo partnerství, intenzivně se věnujeme problematice dění a komunikace na sociálních sítích i rizikům hráčství. Kvůli uzavření škol v souvislosti s Covid-19 jsme se s primární prevencí do on-line prostoru přesunuli také, a nabízeli třídám programy na dálku. Epidemie nás rovněž přiměla vytvořit několik programů pro podporu duševního zdraví, na které žáci reagují velmi vstřícně a s povděkem.

V rámci preventivních aktivit pracujeme i s učiteli, kterým nabízíme prostor supervizní skupiny, pro školní metodiky prevence realizujeme 2x za školní rok setkání školních metodiků prevence, poskytujeme školám informační servis a základní poradenství. Aktuálně tvoří tým Centra prevence 8 pracovníků, z čehož jsou 4 na částečný úvazek a zbývající externí lektoři na DPP.

Od roku 2022 chceme rozšířit škálu nabízených aktivit o vzdělávání pedagogů. V rámci interaktivních seminářů se zaměříme na témata související s primární prevencí a s budováním zdravého klimatu ve třídách jako je např. práce s třídními pravidly, role třídního učitele, vedení třídnických hodin a podobně. Vzdělávací semináře by měly zároveň reagovat na aktuální potřeby učitelů, protože jejich práce je jedna z nejnáročnějších a na nich škola stojí i padá. Opakovaně přitom zjišťujeme, že školní prostředí se vedle rodiny stává stále důležitějším místem, kde se formuje lidská osobnost, schopnost vzájemného soužití a celkový přístup k životu.

Za ta léta bychom napočítali stovky a stovky setkání s dětmi i učiteli, tisíce a tisíce oceňujících zpětných vazeb a vedle toho spoustu probojovaných zápasů – nejen při řešení obtížných školních případů, ale také zápasů o budoucnost a směřování centra, o dotace a granty, o dobrý tým. Málokdy můžeme při plánování dohlédnout dál než k horizontu příštího roku, přesto se do budoucna díváme se střízlivým optimismem. Tak všechno nejlepší, Vrakbare!

Romana KUBů, Jan TKADLEČEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)