Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Dětská vernisáž výstavy betlémů v zámeckých konírnách v Třebíči

Dětská vernisáž tradiční výstavy betlémů se bude konat v úterý 7. prosince od 16 hodin v zámecké konírně v Třebíči. Staré betlemářství je zastoupeno nejen klasickými stavěcími betlémy, ale i betlémy skříňkovými.
Již tradičně si pro vás muzejní edukátorka Eva nachystala Vánoční dílničky a to v neděli 12. prosince v 13.30 - 16.30 hodin, vstupné 30 Kč. Po skončení dílniček mohou zájemci zůstat a od 17.30 hodin si společně zazpívat u slámového betlému.

V neděli 9. ledna 2022 v 17 hodin bude následovat Tříkrálový koncert, kde se představí pěvecký sbor Differo, vstupné 100 Kč.

Vánoční výstavu betlémů ukončí Derniéra Vánoční výstavy betlémů doplněná o komentovanou prohlídku v neděli 16. ledna 2022 v 15 hodin.

Také je k vidění výstava v kavárně muzea Vánoční a novoroční přání.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)