Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Protihluková stěna a sjezd v Jihlavě - Pávově už slouží motoristům

Původní stometrovou protihlukovou stěnu u hlavního tahu k dálnici D1 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem nahradila přes kilometr dlouhá zcela nová a vyšší stěna. Motoristům zároveň slouží i nový sjezd a nájezd do Pávova. V příštím roce se bude dálniční přivaděč opravovat.
Původní stěna už nesplňovala potřebné limity. Pro větší pohodlí obyvatel Pávova proto město společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR investovaly dohromady 52 milionů korun na demolici staré a stavbu nové protihlukové stěny – město se podílelo částkou přesahující 17,5 milionu korun.

'Stěna i silnice jsou od 16. listopadu 2021 v předčasném užívání. Stěna je dlouhá 1054 metrů a vysoká místy až sedm metrů. Její nejnižší část dosahuje 4,5 a nejvyšší 6,9 metru. Životnost bude mít minimálně 30 let,' popsal stavbu Petr Ryška, náměstek primátorky Jihlavy odpovědný za investice.

'V příštím roce musí být ještě odstraněna odvodňovací armatura vysokotlakého plynovodu a následně bude stavba převáděna do zkušebního provozu. Dojde ještě k měření hluku z dopravy a poté bude stavba kolaudována,' upřesnil Ryška.

Součástí stavby byl obnovený sjezd do Pávova, resp. mimoúrovňová křižovatka na 162. kilometru silnice I/38, jejíž stavba vyšla z celkové částky na 5,7 milionů korun. Kromě kompletní úpravy povrchu vozovky a nového značení se sjezd také rozšířil na 9,2 metru. Nicméně využívat křižovatku, která bude sloužit zejména k odlehčení dopravy v době dopravní špičky, je umožněno pouze vozidlům do 3,5 tuny.

V příštím roce je plánovaná oprava 5,6 kilometrů vozovky silnice I/38 a jejího příslušenství mezi dálnicí D1 a Jihlavou. Aktuálně je Ředitelství silnic a dálnic v závěrečné fázi veřejného výběrového řízení na zhotovitele. Obdrželo celkem 8 nabídek a probíhá jejich vyhodnocování s ohledem na kritéria stanovená zadávací dokumentací.

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)