Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

První mimořádné svozy vánočních stromečků v Jihlavě začnou v sobotu 15. ledna

U popelnic se začínají objevovat použité vánoční stromky. Služby města Jihlavy s.r.o. předpokládají, že je lidé začnou ve velkém odstrojovat a vyhazovat až po svátku Tří králů. Proto v sobotu 15. ledna bude probíhat první mimořádný svoz stromků prostřednictvím jednoho až dvou popelářských vozů. Druhý mimořádný svoz bude opět naplánovaný podle množství odložených stromečků v ulicích a to zřejmě v sobotu 29. ledna. Uvedl to mluvčí SMJ Martin Málek s tím, že podle množství stromečků mohou popelářské vozy vyjet do ulic i průběžně během týdne.
Stromky budou pracovníci služeb nakládat ručně na kontejnerové vozidlo a odvážet na skládku. Pokud by se stromečky objevovaly u kontejnerů ve větším měřítku i nadále, tak se domluví s městem Jihlava na dalších svozech.

'Prosíme občany, aby v uvedené termíny umístili ke kontejnerům na komunální či tříděný odpad vysloužilé stromečky, abychom jich dokázali najednou odvézt co nejvíce. Výrazně tak urychlí práci našim pracovníkům. Tím, že nebudou stromečky rozházené po celém okolí, tak nebude docházet k vytváření černých skládek. Důležité také je, aby vánoční stromky neobsahovaly zbytky ozdob, háčků a jiných příměsí', informoval Martin Málek.

Svezený bioodpad SMJ uloží na kompostárnu v areálu skládky v Henčově. Zde bude naskládán na hromadu a v jarních měsících naštěpkován a následně poslouží jako základ do nového kompostu.

Foto: ilustrační

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)