Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Koncert v kostele sv. Kunhuty bude věnovaný všem asistentům, dobrovolníkům a dárcům tříkrálové sbírky

Již patnáctý Tříkrálový koncert věnovaný všem asistentům, dobrovolníkům a dárcům sbírky se uskuteční - dá-li Pán a protiepidemická opatření - v neděli 16. ledna v 17 hodin ve farním kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě. K poslechu zahraje Horácká muzika.
Zejména o druhém lednovém víkendu opět vyrazí do terénu skupinky koledníků v rámci tradiční sbírky, kterou ve žďárském okrese organizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. V terénu bude s koledníky celkem 548 kasiček, nicméně lidé mohou přispět i jinak. Například vložením příspěvku do pokladniček na veřejných místech, případně on-line platbou na účet, přičemž umístění pokladniček i číslo účtu zájemci najdou na webu žďárské charity www.zdar.charita.cz.

V Novém Městě na Moravě se lidé s kasičkami setkají v drogerii Teta, v lékárně Dr. Max, ve Zdravěnce Drahuška, infocentru v Horáckém muzeu, prodejně COOP pod nemocnicí, v nemocniční lékárně i v kostele svaté Kunhuty.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je pro nás nesmírně důležitý. Pomáhá tam, kde jsou finance z veřejných zdrojů nedostačují, velmi obtížně se získávají či zcela chybí. Několikrát peníze z Tříkrálové sbírky zachránily naše projekty, podpořily rozvoj a zkvalitňování našich služeb. Díky nim se též mohly rozvíjet terénní služby, a to nákupem služebních vozů, aby se naši pracovníci mohli dopravit k našich pacientům, uživatelům a klientům do jejich domácího prostředí, kde péči poskytují. Proto bych ráda vyzvala všechny, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojují, aby tak učinili i nyní a přispěli svým dílem k pomoci lidem, kteří to potřebují. Děkuji Vám', informovala ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)