Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Tříkrálová sbírka v Havlíčkově Brodě letos proběhla v plné parádě; vybralo se přes 134 tisíce korun

Po roční pauze, kdy koledování probíhalo pouze online, se Tříkrálová sbírka vrátila do ulic. Díky tomu byla opět plna milých setkání. Koledníci navštívili mnoho domácností, jejich obyvatele potěšili zpěvem a požehnáním do nového roku. Celkem se v Havlíčkově Brodě vybralo 134 484 korun. Výtěžek letošní sbírky pomůže například klientům domácí hospicové péče, která umožňuje strávit poslední dny života v domácím prostředí s rodinou.
V Havlíčkově Brodě bylo zapečetěno šedesát kasiček. S nimi chodily skupinky dobrovolníků nejen z řad veřejnosti, ale i školní třídy, skauti či děti v rámci volnočasových kroužků. Kromě domácností koledníci navštívili například také Domov pro seniory Husova, jehož obyvatelé je netrpělivě vyhlíželi. Tři krále vítali úsměvem a nadšeně je doprovodili zpěvem. Sbírka probíhala od prvního do šestnáctého ledna a její součástí byl též Tříkrálový koncert, který vysílala Česká televize. Ti, kteří se s koledníky minuli, mohli přispět do statických kasiček nebo pomocí online platby.

Celkem se v Brodě vybralo 134 484 korun. Tato částka dvojnásobně převyšuje loňský výsledek, kdy osobnímu koledování zabránila pandemická situace. Výtěžek letošní sbírky pomůže například klientům domácí hospicové péče, která umožňuje strávit poslední dny života v domácím prostředí s rodinou. Díky vybraným penězům bude moci Oblastní charita Havlíčkův Brod zakoupit nový automobil, který nahradí stávající dosluhující a umožní tak lékařům a zdravotním sestrám i nadále jezdit za klienty. Peníze dále poputují do Nízkoprahových center pro děti a mládež v nepříznivé sociální situaci, nebo na provoz charitních domovů umožňujících matkám s dětmi získat dočasné stabilní bydlení zahrnující bezpečné zázemí, vhodné podmínky pro péči o děti a podporu při řešení jejich sociální situace tak, aby mohli žít běžný život rodin s dětmi.

Všem dárcům, kteří na Tříkrálovou sbírku přispěli, patří velké poděkování. Výtěžek sbírky umožňuje Oblastní charitě Havlíčkův Brod i nadále pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci.

Tereza EXNEROVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)