Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Policisté v Jihlavě zachránili muže, který chtěl skočit z mostu

Skleněnou plaketou Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ocenil ve středu 4. května ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina brigádní generál Mgr. Miloš Trojánek policisty z odvodního oddělení Jihlava pprap. Petra Koníře a pprap. Barboru Knížovou a policisty pohotovostně eskortního oddělení pprap. Jiřího Broma a nstržm. Štěpána Kriegsmanna. Společně s ředitelem územního odboru Jihlava plk. Ing. Martinem Kratochvílem a plk. Mgr. Radkem Vochyánem, vedoucím odboru služby pořádkové policie jim krajský policejní ředitel poděkoval za projevení osobní statečnosti a duchapřítomnosti při záchraně života muže, který chtěl skočit z železničního mostu, který vede nad dálničním přivaděčem v Jihlavě.
Dramatický případ pro policisty začal 13. dubna krátce před osmnáctou hodinou, když jsme na integrovaném operačním středisku na lince tísňového volání přijali oznámení, že se na železničním mostě, který vede v Jihlavě nad dálničním přivaděčem, nachází muž v zeleném tričku a je nebezpečně nakloněný přes most. Na místo proto operační důstojník ihned vyslal hlídku pohotovostního a eskortního oddělení ve složení pprap. Jiří Brom a nstržm. Štěpán Kriegsmann a hlídku z obvodního oddělení Jihlava ve složení pprap. Petr Koníř a pprap. Barbora Knížová.

Jako první na místo dorazila hlídka pohotovostního a eskortního oddělení. Policisté vyrazili za mužem ze strany od městského vlakového nádraží, aby se k muži mohli co nejvíce přiblížit ve snaze navázat s ním konverzaci. Muž již stál na zábradlí mostu a dožadoval se, aby se k němu hlídka blíže nepřibližovala, jinak z mostu skočí. Druhá policejní hlídka se proto rozdělila. Policistka zůstala stát pod mostem a snažila se s mužem navázat kontakt, aby tím odvrátila jeho pozornost od druhé hlídky. Policisté se snažili opatrně se k muži přiblížit ve snaze přetáhnout ho přes zábradlí. Muž si jejich snahy všiml a začal znovu vyhrožovat, že skočí z mostu dolů. Policisté se znovu pokusili s mužem navázat kontakt a jeden z policistů mu nabídl cigaretu. Muž se na okamžik otočil na druhou hlídku a pprap. Petr Koníř toho využil, muže uchopil za trup a za pomoci kolegů ho přetáhl přes zábradlí na koleje.

Poté policisté devětatřicetiletého muže odvedli do bezpečného prostoru a na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu k posouzení zdravotního stavu muže. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku na zjištění ovlivnění alkoholem, dechová zkouška byla negativní. Poté se muž podrobil testu na přítomnost jiných návykových látek, výsledek byl pozitivní na amfetamin. Motivem mužova jednání měly být osobní problémy. Muž byl umístěn do zdravotnického zařízení.

„Při každém takovém zákroku je velmi důležitá vzájemná spolupráce zasahujících policistů, protože při záchraně člověka, který je ve špatném psychickém stavu, se vždycky hraje o čas. Zasahující policisté vyhodnotili situaci správně, dokázali s mužem navázat kontakt, na okamžik odlákat jeho pozornost a úspěšně provést a dokončit zákrok. Proto si zaslouží si poděkování za svoji odvahu a profesionalitu,“ doplnil brigádní generál. Mgr. Miloš Trojánek.

Foto: zleva Petr Koníř, Barbora Knížová a Štěpán Kriegsmann. Na fotografii není Jiří Brom, který se slavnostního předání ocenění nemohl zúčastnit

Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)