Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výstava Krajina ztracené paměti výtvarníka Jaroslava Valečky v havlíčkobrodské galerii

Vernisáží bude v pátek 13. května v 17 hodin v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zahájena výstava výtvarníka Jaroslava Valečky s titulem Krajina ztracené paměti. K výstavě promluví Hana Nováková, na akordeon zahrají žákyně Soukromé základní umělecké školy Havlíčkův Brod.
Jaroslavu Valečkovi se staly hlavním inspiračním zdrojem výtvarné tvorby severní Čechy. Krása krajiny Lužických a Jizerských hor i Ještědského hřebene ale kontrastuje s historií tohoto kraje, kde došlo k poválečné výměně obyvatelstva. Opuštěné a rozpadlé usedlosti či celé vesnice, vypálené kostely a pobořené hřbitovy se staly kulisou pro nové osídlence, kteří sem ne vždy přišli dobrovolně. Obrazy Jaroslava Valečky jsou uměleckou reflexí oblasti bývalých Sudet, které se musí vyrovnávat se ztrátou své „paměti“. Tuto krajinu zobrazuje především za úsvitu nebo za soumraku či v noci, kdy tako krajina působí dojmem zastaveného času.

Autor se vedle krajin věnuje i figurální malbě, která se vyznačuje podobně symbolistním zaměřením jako krajinomalba. Orientuje se především na portrét, pro který je charakteristická určitá anonymita a jakási emoční prázdnost, což evokuje tajuplný až mystický náznak nesoucí se kolem zobrazovaných.

Tematika Valečkových obrazů není veselá. Je tajuplná, v některých případech symbolistní, drsná, často necitelná podobně jako krajina severních Čech.

Výstava potrvá do 26. června. Galerie je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné základní je 40 korun, snížené pak 20 korun.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)