Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Silničáři opraví mosty na silnici I/34 v Havlíčkově Brodě, práce potrvají do července, doprava bude řízena kyvadlově

Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele dvou mostů na silnici I/34 v Havlíčkově Brodě. Most nedaleko BČS MOL v Žižkově ulici i most nedaleko odbočky na Dvorce a Kyjov opraví společnost M-Stav CZ s.r.o. V pondělí 23. května předají zhotoviteli staveniště a v úterý 24. května budou stavbou dopravně inženýrského opatření zahájeny práce na obou mostech. Opravy mostů zahájí v jedné třetině jejich šířky, což umožní ve zbývající části vést obousměrný provoz dvěma provizorními jízdními pruhy. V tomto režimu by měli řidiči projet do poloviny července, kdy bude nutné přejit na kyvadlově řízený provoz.
Jednopólový most z roku 1994 převádí silnici I/34 přes ropovodní potrubí. Provedenou diagnostikou bylo zjištěno, zejména začínající zatékání podélnými spárami mezi nosníky, které jsou však zatím v dobrém stavu. Jednou z hlavních závad je porušená izolace v úrovni úložného prahu. Jak na rubu opěr, tak křídel a nad krajními nosníky, dochází k zamáčení zejména křídel i vrchu opěr. Jsou patrné korozní a vápenné výluhy a povrchový rozpad betonu. Aby v budoucnu nedošlo ke vzniku vážnějších poruch, přistoupili jsme k opravě mostu, která vyjde na 5,5 milionu korun bez DPH. Aktuální stavebně-technický stav mostu je hodnocen u horní stavby stupněm III–dobrý, stav spodní stavby ohodnocen stupněm IV–uspokojivý.

V rámci opravy dojde k odstranění mostního svršku až na prefabrikované nosníky. Provede se nová izolace včetně ochranné izolace z litého asfaltu a položí se nová obrusná vrstva. Vybetonují se nové monolitické římsy a za nimi se osadí nové skluzy odvodnění. V rámci dolní stavby bude provedena sanace pohledových ploch křídel a opěr mostu. Osadí se nové příslušenství mostu.

Jednopólový most z roku 1996 převádí silnici I/34 přes ropovod společnosti Mero ČE a.s. Jednou z hlavních závad zjištěných diagnostikou je zatékání dilatační spárou v římsách, což způsobuje zamáčení úložného prahu, boku opěr a křídel a částečný povrchový rozpad betonu. Vyzdívka mostního otvoru na levé straně je plošně zamáčena, prostoupena trhlinami a boulí se. Kolem křídel není provedena přídlažba a revizní schodiště.

Proto bude spodní stavba sanována. Před stávající vyzdívku ze strany mostního otvoru se provede železobetonová zeď o tloušťce 300 - 450 mm. Na pravé straně mostu bude v silničním svahu zřízeno revizní schodiště, vpravo před mostem bude obnoven skluz před římsou. Oprava mostu vyjde na 4,65 milionu korun bez DPH

Martin BUČEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)