Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Silnice mezi Trnavou a Rudíkovem je opět průjezdná v obou pruzích, řidiči ale musí počítat se sníženou rychlostí

O víkendu se podařilo sanovat havárii výpustního zařízení, která si vynutila dopravní omezení na silnici II/360 u odbočky na Nárameč. Po odkrytí kaverny a provedení výkopu k dočištění prostoru byly v hloubce 4,7 metru nalezeny pozůstatky dřevěného výpustního potrubí, které je už za hranicí životnosti a funkčnosti. Dutina vedle vozovky byla následně vyplněna štěrkem a okraj komunikace se podlil betonem. Provoz na silnici je opět obousměrný, ale za snížení rychlosti na 50 km/h.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, jako správce komunikace, provede nyní kontrolu podloží silnice georadarem a současně vlastník rybníka zpracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci potrubí. Omezená rychlost zde zůstane po dohodě s Policií ČR až do vyhodnocení výsledků z georadaru. Kraj Vysočina děkuje vlastníkovi rybníka za spolupráci a i nadále intenzivně pracuje na celkové opravě tohoto úseku silnice. Postupně se dokončuje majetkoprávní příprava stavby, avšak zatím nejsou známy ani podmínky čerpání dotací z IROP2, které chce kraj na modernizaci komunikace využít.

Propad krajnice v úseku silnice II/360 mezi Trnavou a Rudíkovem na Třebíčsku naproti odbočce na Nárameč se objevil ve čtvrtej 19 května a vyžádal si neprodlené uzavření jednoho jízdního pruhu. Příčinou havarijního stavu je odtok z výpustního zařízení nedalekého rybníka Březina.

Eva NEUWIRTHOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)