Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Krojová pouť ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou se bude konat letos až v září

Tradiční lidová krojová pouť se letos ve spojení s oslavami 300. výročí vysvěcení poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou neuskuteční v květnu, ale až ve středu 28. září. O svátku svatého Václava se do Žďáru sjedou folklorní soubory, aby se jejich členové za doprovodu dechové hudby vydali ze zámecké baziliky ke kostelu na Zelené hoře. V památce zapsané na seznamu UNESCO se poté uskuteční mše svatá s doprovodem lidových svatojánských písní a žďárské Horácké muziky.
K vidění i slyšení bude taktéž vystoupení folklorních souborů a dětských pěveckých sborů v ambitech kostela či později pěvecký koncert ve svatostánku v podání sopranistky Michaely Katrákové a tenoristy Martina Vydry.

Tradice květnové pouti na Zelenou horu, která předcházela světským oslavám, byla obnovena v roce 2018, a to za účasti krojovaných účastníků z řad folklorních souborů a farníků z farností Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

reál na Zelené hoře, dílo architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, byl v roce 1722 zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Svátek svatého Jana Nepomuckého připadá podle liturgického kalendáře na 16. květen. Světec patří mezi mučedníky katolické církve a je jedním z českých zemských patronů. Světec není známý jen doma, jenom v Rakousku dodnes stojí asi 4 500 jeho soch, v Polsku jich je kolem 5 000. Žďárská svatojánská pouť se řadí mezi největší v Česku.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)