Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Vedení pelhřimovské radnice jednalo o variantách rekonstrukce zchátralé kaple svaté Anny

Chátrající raně barokní kapli svaté Anny u Pelhřimova se blýská na lepší časy. Vedení pelhřimovské radnice společně s památkáři a městským architektem jednali o variantách rekonstrukce objektu. Návrhy na to, jak má svatá Anna vypadat, se však různí. Poutní kaple byla postavená v letech 1699 - 1700 pelhřimovským rychtářem podle projektu neznámého architekta.
Jedna varianta je vrátit ji do původního stavu dle dochované fotodokumentace. „Rehabilitace památkově chráněného objektu kaple svaté Anny včetně zastřešení by měla být provedena v maximálně možné míře historické autentičnosti, jelikož je dochována historická fotodokumentace,“ uvedl Jakub Svoboda z Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. Druhou možnou variantou je nedělat věrnou kopii kaple, pouze zachovat základní obrysy a rekonstrukci směřovat do modernější stavby s prosklenou střechou. Třetí možností je ponechat raně barokní kapli ve stavu v jakém se nachází, pouze s menšími úpravami a zajistit, aby památka dál nechátrala. Z důvodu více možných variant chce vedení města nechat vypsat architektonickou ideovou soutěž na zpracování návrhu řešení rehabilitace objektu kaple sv. Anny včetně zastřešení. Od tohoto řešení očekává návrhy se zajímavým spektrem různorodých přístupů, které napomohou v dalším rozhodování.

Důležité priority, které vycházejí z dosavadních jednání se stanou předmětem dalších jednání. Hlavní prioritou města je mimo jiné také vybudovat přístupovou cestu ke kapli, která je základním předpokladem k rehabilitaci objektu. Mezi další patří způsob financování oprav, mobiliář, úprava okolí kaple a v neposlední řadě skutečný záměr kaple do budoucna neboli cíl využívání zrekonstruovaného objektu. Nabízí se rozmanitá setkání, koncerty, svatby, výstavy. Jednání týkající se vývoje proběhnou také se sdružením Zelené srdce, které od roku 2007 usiluje svépomocí o záchranu kaple a pořádá zde různé akce i za současného stavu.

Kaple svaté Anny je situována v krajině na velmi zajímavém místě. Naši předkové vybírali místo opravdu důkladně. I v dnešní době má toto místo kouzlo a magickou sílu. „Záměrem města je obnovit kapli, která se může stát velmi kvalitním a znovu životaschopným prvkem naší společnosti. Výsledkem by měla být kaple, respektující svoji minulost a myslící na budoucnost pro další generace, což považujeme za velmi důležité, “ shodli se místostarostové města Josef Koch a Zdeněk Jaroš v závěru jednání.

Text: Andrea Unterfrancová
Foto: zelenesrdce.cz

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)