Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Dětem byly předány ceny za výtvarná a literární díla na téma Bezpečný cyklista

Policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ocenili v průběhu května nejlepší práce dětí, které se zapojily do výtvarné a literární soutěže vyhlášené v rámci projektu Markétina dopravní výchova. V předešlých ročnících se děti výtvarně a literárně vyjadřovaly k tématům „Cestování s prarodiči“ nebo „Zebra se za tebe nerozhlédne“. V letošním roce zadavatelé soutěže vyhlásili téma „Bezpečný cyklista“, tedy bezpečné a správné chování v silničním provozu v roli cyklisty.
Výtvarná a literární soutěž z projektu Markétina dopravní výchova má celorepublikový charakter. Nositelem projektu je Tým silniční bezpečnosti, ve spolupráci s Policií České republiky. Kraj Vysočina se této dětmi velmi oblíbené soutěže zúčastnil již popáté, avšak v Libereckém kraji, kde soutěž vznikla, běží úspěšně již řadu let.

Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích. V první kategorii výtvarné soutěže byli žáci mateřských škol, druhá kategorie výtvarné soutěže patřila žákům prvního stupně základních škol a odpovídajícího stupně gymnázií, třetí kategorie výtvarné soutěže se zúčastnily děti navštěvující druhý stupeň základních škol a odpovídajícího stupně gymnázií a poslední literární kategorie byla určena všem žákům základních škol a odpovídajících stupňů gymnázií. Do soutěže se zapojilo 11 škol z celého kraje Vysočina. Děti celkem zaslaly 122 krásných výkresů a literárních děl, ze kterých bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší. Z každé kategorie poté policisté z oddělení tisku a prevence pečlivě vybrali tři nejzdařilejší díla. Ta pak postoupí do republikového kola, které proběhne 24. června 2022 v Kavárně Pošta v Liberci.

Nejlepší výtvarné dílo v kategorii žáků mateřských škol vytvořila žákyně Mateřské školy Čtyřlístek z Bystřice nad Pernštejnem. V kategorii žáků prvního stupně základních škol obsadila první místo ve výtvarné soutěži žákyně Základní školy Hodice. Ve třetí kategorii výtvarné soutěže žáků druhého stupně základních škol obsadila první místo žákyně Základní školy Nad Plovárnou z Jihlavy. Ve čtvrté kategorii literární soutěže obsadil první místo žák prvního stupně Základní školy Brzkov.

Nejúspěšnější školou, která obsadila nejvíce výherních pozic, se stala Základní škola Nad Plovárnou z Jihlavy, která obsadila hned tři vítězné pozice napříč kategoriemi.

Martin HRON

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)