Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Policisté na Vysočině se zaměřili na řidiče se dřevem, zjistili jednapadesát přestupků

Dopravně bezpečnostní akce, která proběhla ve čtvrtek 9. června odpoledne a večer na Vysočině, byla zaměřena především na kontrolu jízdních souprav, které převážejí dřevní kulatinu. Do akce se zapojilo 20 dopravních policistů, kteří zkontrolovali 77 vozidel a zjistili 51 přestupků, z nichž 35 jich vyřešili na místě uložením blokové pokuty a v 16 případech jsme přestupek oznámili do správního řízení.
V jednom případě jsme zjistili, že řidič za jízdy nepoužíval bezpečnostní pásy, ve třech případech měla kontrolovaná vozidla nevyhovující technický stav.

V průběhu akce jsme provedli 15 nízko rychlostních vážení a zjistili v osmi případech porušení – tedy u více než poloviny kontrolovaných jízdních souprav.

Porušení se týkala v pěti případech vozidel s českou registrační značkou a ve třech případech vozidel s polskou registrační značkou. V sedmi případech šlo o překročení hmotnosti a v jednom případě o překročení výšky.

U čtyř řidičů policisté při kontrole zjistili porušení zákona o silniční dopravě – jednalo se o nedodržení předepsané doby odpočinku, čtyři řidiči dostali pokutu v příkazním řízení na místě za 2500 Kč a v jednom případě jsme ještě oznámili dopravce správnímu orgánu.

Za všechna zjištěná porušení jsme ukládali sankce:

Jízdní souprava s českou registrační značkou – 4 případy překročení hmotnosti , jeden případ překročení rozměrů (výška i délka jízdní soupravy) - řidič i – ve třech případech příkaz na místě za 3 500 Kč a ve dvou případech bylo porušení ze strany řidiče oznámeno správnímu orgánu.

Ve všech pěti případech jsme oznámili porušení ze strany provozovatele jízdní soupravy správnímu orgánu . Nejzávažnější porušení bylo při nadrozměrné přepravě stavebního stroje (bagru) – překročení největší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy o 7 150 kg a nedodržení podmínek stanovených zvláštním užíváním komunikací.

Jízdní soupravy s polskou registrační značkou – 3 případy překročení hmotnosti – řidiči zaplatili na místě pokuty v příkazním řízení za 31 100 Kč, ve třech případech jsme oznámili do správního řízení provozovatel a uložili jsme kauce (2x 50 000 Kč, 1x 36 000 Kč).

Polské jízdní soupravy, jejichž řidiči sjeli z dálnice D1, aby se vyhnuli kontrolnímu vážení, policisté zastavili na silnici II/602 na odstavné ploše u odbočky na Luka nad Jihlavou. U jedné jízdní soupravy byl součet zatížení trojnápravy přípojného vozidla překročen o 8800 kg a největší povolená hmotnost soupravy překročena o 5800 kg . Tento řidič vezl dřevní kulatinu. U druhé kontrolované jízdní soupravy byl součet zatížení trojnápravy přípojného vozidla překročen o 5850 kg a největší povolená hmotnost soupravy překročena o 3800 kg . I tento řidič převážel dřevní kulatinu. Oba zaplatili kromě pokuty ve výši 15 000 korun ještě kauci ve výši 50 000 korun. Třetí jízdní souprava s polskou registrační značkou – největší povolená hmotnost motorového vozidla překročena o 3871 kg a největší povolená hmotnost soupravy překročena o 1100 kg , také tento řidič vezl klády a policisté ho zastavili ke kontrole na dálnici D1 na 129,5 km ve směru na Brno. Přetížené jízdní soupravy nesměly pokračovat v další jízdě a řidiči museli zajistit přeložení části nákladu na další jízdní soupravu.

V tomto případě činila kauce 36 000 Kč.

Podobné akce budou pokračovat i v následujícím období.

Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)