Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Kurzy věnované archeologii, přírodě Vysočiny či astronomii v jihlavském muzeu od září pro zájemce bez rozdílu věku

Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje od září letošního roku novou volnočasovou vzdělávací aktivitu pro všechny, kdo mají zájem dozvědět se něco nového. Otevřeno bude celkem pět kurzů, které se budou věnovat různým tématům. Těšit se můžete na astronomii, přírodovědu, dějiny umění, archeologii a chybět nebude ani téma zaměřené na Jihlavu. Přihlásit se může kdokoli bez ohledu na věk.
Přihlášky budeme přijímat do středy 24. srpna 2022, kdy proběhne informativní schůzka, na které se dozvíte další informace týkající se A3V a budou vám zodpovězeny případné dotazy. Přihlášky můžete odevzdávat na pokladně muzea, nebo elektronicky na email kremlackova@muzeum.ji.cz.

Členem se stanete po vyplnění přihlášky a zaplacení členského poplatku 100 Kč. Každý člen se muže účastnit libovolného poctu otevřených kurzu (údaje o frekvenci jednotlivých kurzu najdete v části věnované informacím o tématech). Jako potvrzení bude mít každý člen průkazku A3V.

Témata kurzů:

Jihlava – život obyvatel města ve 20. století - čtyři přednášky zaměřené na život obyvatel v období kolem roku 1925, 1950, 1975 a 2000. Zmíněny budou důležité historické události v kontextu doby.

Základní přehled dějin umění - obecné seznámení účastníků s dějinami umění a jejich rychlým přehledem. Po úvodním setkání bude následovat cílené seznámení účastníků s vývojem malířství, sochařství a architektury v českém i evropském prostředí, a to ve třech významných epochách – středověku, novověku a době moderní.

Archeologie Jihlavy - archeologie Jihlavy od jejího založení ve 13. až do 20. století, včetně archeologických nálezů uložených v depozitáři jihlavského muzea.

Příroda Českomoravské vrchoviny - věnováno významným přírodním lokalitám Českomoravské vrchoviny, nejdůležitějším skupinám rostlin a živočichů a také principům státní ochrany přírody.

Astronomie - kosmická pouť začínající v dávné minulosti lidstva u samého počátku úvah o tajemstvích nebeské sféry a končící u současných znalostí o vesmíru získaných díky nejmodernějším technologiím. Posluchači se také blíže seznámí například s tématy planetárních systémů a planet Sluneční soustavy i tzv. exoplanet, s fyzikou těles meziplanetární hmoty nebo s mechanismem života, vzniku i dramatického umírání hvězd.

Více informací na: https://mvji.cz/a3v/

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)