Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Majestátní klid táborského jeřába přiblíží k nesmrtelnosti

Majestátně prochází svým výběhem a rozvážně se rozhlíží kolem. Právě takové chvíle jsou nejlepší pro pořízení fotografie vzácného jeřába mandžuského, který žije v táborské zoologické zahradě. Návštěvníci při pohledu na jeřába Nicka zjistí, proč zrovna tito ptáci hrají významnou roli v mytologii a výtvarném umění velké části východní Asie.
V Japonsku, kde jeřába mandžuského nazývají tančó, je dokonce národním symbolem a je chráněn zvláštním zákonem jako národní kulturní bohatství. V taoismu jsou symbolem dlouhověkosti a nesmrtelnosti. Jeřábi mandžuští jsou také známi svými krásnými zásnubními tanci a výraznými hlasovými projevy.

Jeřábi mandžuští jsou druhým největším druhem jeřábů. Ve volné přírodě v současnosti žije méně než tři tisíce jedinců, čímž se jeřáb mandžuský řadí mezi nejohroženější druhy ptáků. Hnízdí na Sibiři a na zimu jeřábi migrují na jih do Koreje, Číny, Taiwanu a Japonska. Největším ohrožením v jejich domovině je pro ně destrukce a postupný úbytek přirozených mokřadů, ve kterých žijí.

Foto: Jana Vosátková

Filip SUŠANKA

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)