Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Sběračská sezóna regionálního osiva pro Žďárské vrchy právě vrcholí

Již třetím rokem pracuje Sdružení Krajina na tvorbě regionálního osiva pro Žďárské vrchy. Kromě státních organizací i soukromých subjektů se do věci snaží vtáhnout také veřejnost. Ta pomáhá zejména se sběrem semen, jež právě dozrávají.
„Během předchozích tří let se nám postupně podařilo vytvořit vychytaný systém sběru, tak, aby to pro sběrače bylo co nejjednodušší. Máme vytipovaných téměř 50 lokalit vhodných ke sběru semen daných rostlin. Od června do září se na nich pak pohybují sběrači semen z řad brigádníků i dobrovolníků. Aby nezapomněli včas na sběr vyrazit, přijde všem zainteresovaným email, že už nastal ten správný čas a právě jim dozrává druh, který se rozhodli sbírat. V letošním roce máme, podobně jako v loni, okolo 25 sběračů, kteří sbírají 12 druhů rostlin. Základ sběračského týmu tvoří lidé, kteří se osvědčili v minulých letech, a ke kterým se přidali sběrači noví“ říká Dagmar Papáčková ze Sdružení Krajina.

Připojit se však stále může každý. Buď na vlastní pěst nebo v rámci hromadných sběrů, které pořádá Petr Piechula ze Správy CHKO Žďárské vrchy. V pořadí již pátý hromadný sběr je plánován na 30.7., další pak na 6.8. a 13.8. a 20.8. Informace o časech a místech hromadných sběrů jsou dostupné na webu či facebooku Správy CHKO Žďárské vrchy nebo prostřednictvím emailu: petr.piechula@nature.cz či tel. čísla 602 491 419.

Kromě sběrů ve volné krajině byla na jaře roku 2021 nedaleko obce Jámy založena tzv. matečnice, na které je aktuálně vyseto cca 40 cílových druhů rostlin, které jsou postupně, dle zralosti semen, sklízeny. Pěstování druhů na matečnici je potenciálně efektivnější. Ne všem druhům se však na matečnici daří. Péči o matečnici obstarává a zajišťuje dlouholetá členka Sdružení Krajina Petra Doležalová.

Tvorba regionální travní směsi pro Žďárské vrchy je časově i finančně poměrně náročná. Čeká nás ještě mnoho práce, abychom ji dokázali pevně usadit na trhu. Nicméně již teď je volně k zakoupení. Ve své nabídce jí má společnost Agrostis trávníky s.r.o..

Regionální osivo pro Žďárské vrchy vzniklo díky součinnosti se společností Agrostis trávníky, s.r.o. a Správou CHKO Žďárské vrchy. Finančně je podpořeno z programu Ochrana Biodiverzity, který zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. V roce 2021 se ke spolupracujícím subjektům přidalo i Město Žďár nad Sázavou, které projekt podpořilo rovněž finančně.

Foto:
horní obrázek - matečnice
dolní obrázek - kopretina usušená

Dagmar KAFKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)