Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Zámecký koncert Pocta Josephu Haydnovi v Náměšti nad Oslavou

Zámecký koncert věnovaný ojedinělému dílu skladatele Josepha Haydna, od jehož narození letos uplyne 290 let, se bude konat v sobotu 17. září v 17 hodin v knihovně na zámku v Náměšti nad Oslavou. Vystoupí soubor CONCILIUM MUSICUM WIEN, sólisté: Peter Frisée - varhany a Christoph Angerer - housle.
Program:

Joseph Haydn (1732 - 1809):

Introdukce ze slavnostní kantáty 'Applausus'
Koncert F dur pro varhany
Moderato - Adagio - Allegro
Sinfonia Nr. 48 C dur - 'Maria Theresia'
Allegro - Adagio - Menuet. Allegretto - Finale. Allegro
Adagio z houslového koncertu Nr. 4 G dur
Koncert C dur pro varhany
Allegro moderato - Largo - Allegro molto

Více informací o souboru na:
http://concilium.at/

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)