Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na silnici I/34 u křižovatky se silnicí III/3509 na Oudoleň na Havlíčkobrodsku opravují stavbaři propustek

Na silnici I/34 u křižovatky se silnicí III/3509 na Oudoleň na Havlíčkobrodsku zahájili stavbaři opravu propustku, aby se zabránilo jeho propadnutí. Většina prací bude probíhat mimo komunikaci a místem opravy se jezdí omezenou rychlostí. Pokud to bude nutné a práce budou muset probíhat z vozovky, bude v místě řízen provoz kyvadlově jedním jízdním pruhem pomocí světelní signalizace. Práce potrvají do 9. října.
Stávající 10,6 metrů dlouhý klenbový kamenný propustek bude pročištěn a zbaven nánosů dna. Provede se vybourání stávající římsy a odstraněny budou také sesunuté části propustku. Po očištění a vybetonování dna bude do jeho otvoru vsunuta ocelová trouba. Zbytek otvoru bude vyplněn betonem a doplní se oboustranně šikmá čela dlážděním lomovým kamenem. Dláždění kamenem bude provedeno také před jeho vtokem a výtokem.

Opravu za 1,82 milionu korun bez DPH provádí společnost Skanska a.s.

Martin BUČEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)