Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Fasády muzejních budov v Jihlavě září novotou

Skončila první fáze opravy fasád muzejních domů č. p. 57 a 58 na Masarykově náměstí v Jihlavě. Výsledkem jsou bohatě štukově zdobené fasády obou domů a nová okna ve všech patrech. Uvedl to ředitel Muzea Vysočiny Karel Malý.
'Jak štuky, tak i výsledná barevnost fasád odpovídá historickému vzhledu budov a vznikla po intenzivní spolupráci investora, projektanta, orgánů památkové péče a realizačních firem', dodal K. Malý.

Činnost realizačních firem Štukatérství Krejčí, Truhlářství Javůrek, Otakar Marcin, která trvala téměř čtyři měsíce, skončila na konci listopadu.

Přes zimu budou práce přerušeny a obnoveny budou na jaře 2023, kdy bude dokončena oprava fasád přízemní části budov a budou zde instalovány dřevěné výkladce. Kompletní ukončení opravy fasád se předpokládá v červnu 2023.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)