Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Pro první kolo prezidentských voleb vydala Jihlava 588 voličských průkazů

Prezidentské volby se uskuteční v pátek 13. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin. V Jihlavě budou moci lidé hlasovat v 58 okrscích. V Jihlavě bylo dosud vydáno 1096 voličských průkazů. Z toho 588 jich je určeno pro první kolo voleb, které se uskuteční už tento pátek a sobotu. Díky voličskému průkazu mohou lidé hlasovat v prezidentských volbách mimo svůj voličský okrsek nejen v Česku, ale také v zahraničí. V minulých volbách prezidenta republiky bylo v Jihlavě pro obě kola vydáno 1528 voličských průkazů.
Pokud prezident nebude zvolen již v prvním kole, mohou lidé o voličské průkazy do kola druhého žádat písemně nejpozději do 20. ledna a osobně do 25. ledna do 16 hodin na správním odboru jihlavského magistrátu.

V krajském městě bude celkem 58 okrsků, ve kterých budou moci lidé podle místa svého trvalého bydliště hlasovat. Pokud vás zajímá, kde konkrétně je najdete, přečtěte si náš článek Kam jít v Jihlavě volit prezidenta? Přehled míst na:
https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=557206

Pravidla voleb
Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem ČR nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči byly dodány tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky (lidově řečeno za plentu).

Podle zákona je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas.

Voliči, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, pobývají na území Kraje Vysočina a nemohou ze závažných důvodů využít možnosti hlasovat na drive-in stanovišti a budou chtít hlasovat v místě svého pobytu, se mohou obrátit na krajský úřad prostřednictvím telefonní linky 564 602 607.

Volič požádá krajský úřad o návštěvu zvláštní volební komise, přičemž hlasování v místě bydliště bude probíhat ve dnech 13. ledna od 8 do 22 hodin a 14. ledna od 8 do 14 hodin.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola. O případném konání druhého kola budou voliči obeznámeni zveřejněním nové informace na úřední desce obecního úřadu.

Lucie MAXOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)