Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Jihlavský dopravní podnik navýší počty spojů v nejvytíženějších časech

Od středy 1. února se otevře nová trolejová trať na Bedřichov a změní se linkové vedení městské hromadné dopravy. Vzniknou tři nové linky – dvě trolejbusové G a H a autobusová s číslem 2. I přes zdražení všech vstupů a energií se celkový objem MHD nesníží, ale naopak navyší.
Na webu Dopravního podniku města Jihlavy už jsou zveřejněny všechny budoucí jízdní řády všech linek. https://www.dpmj.cz/zmeny-jizdnich-radu/ds-1039/p1=1911
Nové jízdní řády vznikly na základě zadání odboru dopravy magistrátu města Jihlavy a souvisí se změnou linkového vedení po otevření nové trolejbusové trati na Bedřichov od 1. 2. 2023. „Jedním z hlavních bodů zadání města pro nové jízdní řády bylo zachovat celkový objem MHD. Ten se nakonec i přes rostoucí ceny energií dokonce o něco navýší,“ zdůraznil předseda představenstva dopravního podniku Radim Rovner s tím, že bylo zároveň nutné mírně optimalizovat a zefektivnit provoz některých málo využívaných spojů do okrajových částí města. „Počty spojů se zvyšují tam, kde je podle sčítání vyšší frekvence cestujících. Obsluha širšího centra města se nemění, naopak se navyšuje počet spojů v nejvytíženějších časech a na nejfrekventovanějších úsecích linek. Doprava se snižuje pouze do směrů, ve kterých nebyly spoje tak využívány a je tudíž neefektivní je provozovat,“ doplnil Rovner.

Hlavním prvkem jízdních řádů je zavedení nových linek G, H a 2, snížení počtu spojů linky 12, prodloužení linky 4 do konečné V Ráji a zrušení linek 3 a 5.

Kde se zlepšuje obsluha?

Horní Kosov a ulice Lipová, Rantířovská a Žižkova

Oblast, kde se rapidně zlepší dopravní obslužnost. Dnes tudy jezdí 52 spojů denně, nově jich pojede 65. Dnes jezdí spoje v nepravidelném intervalu, nově pojedou v intervalu deset minut ve špičce a dvacet minut mimo špičku.

Sokolovská a Kollárova ulice a sídliště Královský Vršek

Nové linky G a H tudy pojedou šestkrát za hodinu, tedy každých 10 minut.

Spojení Bedřichova a Chlumovy ulice bude posíleno ve všední dny o šest párů spojů.

Navíc prostřednictvím linky H získá lokalita přímé spojení s Domem zdraví.

Seifertova ulice

Každý všední den od 6 do 18 hodin tudy pojede každou hodinu sedm spojů místo stávajících čtyř.

Znojemská ulice

Spojení bude posíleno o šest párů spojů ve všední den.

Jipocar

Obsluha bude posílena o jeden spoj ve všední den v 18:10 (expres Jipocar – Kaufland, Chlumova, Masarykovo nám. horní) a o 1 spoj v sobotu s příjezdem k Jipocaru v 05:45

Kde se přidávají spoje a které linky se nemění?

Linka A je celkově beze změn, ve večerních hodinách byl přidán jeden pár spojů po celý týden.

Linka B je beze změn, ale ve všední bylo přidáno pět párů spojů v úseku Na Dolech - Motorpal hala.

Na lince E jsou některé spoje označené poznámkou „g“, což znamená, že z Chlumovy ulice pokračují jako linka G přes náměstí a Žižkovu až na Horní Kosov.

Linky C, D, F a 7 jsou zcela beze změny po celý týden.

Linka 4 nabízí v trase mezi Masarykovým náměstím a Hruškovými Dvory stejný rozsah spojů.

Spoje linky 12 zůstanou zachovány v nejvytíženějších časech, linka bude stále jezdit po své původní trase jako posilový spoj.

Které spoje se přizpůsobují skutečné poptávce podle sčítání cestujících?

Lesnov, Zborná – snížení počtu spojů ve všední den z 27 na 21, průměrné obsazení spoje před optimalizací v tomto úseku bylo 6 cestujících, o víkendu je počet spojů zachován.

Pávov, Červený Kříž, Antonínův Důl – ve všední dny snížení o 10 párů spojů z 55 na 45 (oproti ostatním částem města je počet spojů dvojnásobný), o víkendu snížení o 17 spojů na 22.

Helenín – v pracovní dny redukce ze 43 spojů na 38, o víkendu redukce z 30 na 22 spojů (shodný rozsah jako A. Důl)

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. už obdržel řadu připomínek a zpětné vazby si velice cení. Některé připomínky už se dokonce podařilo zakomponovat do nových jízdních řádů platných od 1. 2. 2023. „Chápeme, že v nových jízdních řádech se cestující musí nejprve zorientovat a zažít si případné nové časy odjezdů nebo nové názvy linek na svých zastávkách. Každopádně pro 98% cestujících se buď nic nezmění, nebo získají lepší a častější spojení, pouhá 2% cestujících z nejvzdálenějších částí města o některé nevyužívané neefektivní spoje přijdou,“ řekl mluvčí města a DPMJ Radovan Daněk a dodal, že nastavení nových jízdních řádů se bude během prvních měsíců provozu důkladně vyhodnocovat a případně se změní na základě změřené vytíženosti a dle zájmu cestujících.

V neděli 22. ledna 2023 se uskuteční bezplatné prezentační jízdy nových trolejbusových linek G a H.

Investorem projektu „Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever' je statutární město Jihlava. Stavba nových trolejí, sloupů, trafostanic a přidruženého veřejného osvětlení vyšla celkově na 134,3 milionů korun bez DPH. Realizace stavby je spolufinancovaná z Operačního programu Doprava 2014 - 2020, kde předpokládaná výše dotace bude činit cca 98 milionů Kč. Podrobnější informace jsou zveřejněny na stránkách projektu na webu města Jihlavy:
https://www.jihlava.cz/rozsireni-trolejbusove-dopravy-jihlava-sever/d-544454/p1=103674
a také v rámci odkazu na Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ JSA): https://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)