Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Pelhřimovsko je v objasněnosti opět nejúspěšnější v celém kraji

Výsledkem skvělé práce uniformovaných policistů a kriminalistů na Pelhřimovsku je stejně jako v předchozích letech nejvyšší objasněnost v celém kraji. Objasněnost zde v roce 2022 přesáhla hranici třiašedesáti procent. V loňském roce došlo na Pelhřimovsku celkem k 782 trestným činům a z tohoto počtu policisté objasnili 496 případů. Objasněnost tedy činila 63,4 %. V roce 2021 policisté prověřovali 701 trestných činů, z nichž objasnili 474, objasněnost tak činila 67,6 %. Policisté z obvodního oddělení Kamenice nad Lipou dosáhli více jak 70% objasněnosti.
Kriminalita v roce 2022 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2022 na území obvodního oddělení Pelhřimov a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 325 trestných činů, z nichž objasnili 212 trestných činů. Objasněnost činila 65,2 %. V roce 2021 zde policisté prověřovali 274 trestných činů, z nichž 204 objasnili, tedy 74,5 %.

V teritoriu obvodního oddělení Humpolec a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 194 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 115 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Humpolecku činila 59,3 %. V roce 2021 policisté prověřovali 201 trestných činů a z tohoto počtu jich objasnili 128, tedy 63,7 %.

V působnosti obvodního oddělení Kamenice nad Lipou došlo v roce 2022 k 164 případům, a z tohoto počtu policisté 117 trestných činů objasnili. Objasněnost tak činila 71,3 %. V roce 2021 se jednalo o 121 případů, z toho 74 objasněných, což je 61,2 %.

Obvodní oddělení Pacov je územím, kde v loňském roce došlo k nejméně trestným činům. Policisté zde prověřovali 99 trestných činů, z nichž 52 do konce roku objasnili, tedy 52,5 %. V roce 2021 se jednalo o 105 případů, z toho 68 objasněných, tedy 64,8 %.

Násilná trestná činnost

Na Pelhřimovsku došlo v loňském roce k významnému poklesu této oblasti trestné činnosti, a to o 24 případů. V roce 2022 policisté zaevidovali 47 násilných trestných činů, z nichž kriminalisté 35 objasnili. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 74,5 %. V roce 2021 došlo k 71 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 61 trestných činů a objasněnost činila 85,9 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2022 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 13 případů, přičemž do konce roku v deseti případech prověřování ukončili. V roce 2021 se jednalo o 20 případů, z toho 16 do konce období objasněných.

Trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je nebezpečné vyhrožování. Policisté v loňském roce prověřovali 11 případů a v devíti případech prověřování do konce roku ukončili. V roce 2021 zadokumentovali 17 případů a v patnácti

případech prověřování do konce roku ukončili.

Dalším v pořadí je s osmi zaevidovanými případy trestný čin porušování domovní svobody a u pěti případů policisté prověřování ukončili do konce roku. Ve srovnání s rokem 2021 se tento počet zvýšil o jeden trestný čin.

Pelhřimovští kriminalisté v loňském roce zaevidovali 3 případy trestného činu loupeže, přičemž loupežná přepadení patří mezi nejzávažnější násilné trestné činy. Z tohoto počtu se policistům podařilo všechny tři případy objasnit. Dále kriminalisté prověřovali další tři případy loupeže, avšak u těchto zjistili, že šlo o vymyšlené příběhy.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce prověřovali kriminalisté na Pelhřimovsku 19 mravnostních trestných činů, z nichž 10 do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 52,6 %. V roce 2021 se jednalo o 14 případů, z toho 11 objasněných do konce období.

Majetková trestná činnost

V roce 2022 policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali 320 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 110 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 34,4 %. V roce předešlém došlo k 254 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 96 případů objasnili, tedy 37,8 %.

V letošním roce se ve 101 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 94 případech o krádeže prosté a 125 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

V loňském roce policisté na Pelhřimovsku prověřovali 101 případů, z nichž 37 objasnili a objasněnost tak dosáhla 36,6 %. V roce předešlém se jednalo o 105 prověřovaných vloupání, z nichž policisté objasnili také 37 případů, objasněnost tedy činila 35,2 %.

V loňském roce policisté zaevidovali 15 trestných činů krádeže vloupáním do víkendových chat. Z tohoto počtu do konce období objasnili osm případů. V případě vloupání do motorových vozidel policisté v roce 2022 zadokumentovali 13 trestných činů, z nichž pouze jeden objasnili. V souvislosti s vloupáním do rodinných domů policisté prověřovali 11 trestných činů a tři objasnili.

Krádeže prosté

Policisté na Pelhřimovsku v roce 2022 zadokumentovali 94 případů, z nichž objasnili 37. Objasněnost tedy činila 39,4 %. V roce 2021 se jednalo o 86 trestných činů, z toho 39 objasněných, což činí 45,3 %.

V roce 2022 policisté na Pelhřimovsku prověřovali 14 případů krádeží prostých v jiných objektech, přičemž devět z nich do konce období objasnili. V souvislosti s krádežemi motorových vozidel dvoustopých zaevidovali 13 případů a deset objasnili. V devíti případech prověřovali krádeže v obchodech, z nichž objasnili sedm trestných činů. Kapesní krádež zaevidovali ve třech případech a jeden objasnili.

Hospodářská trestná činnost

V roce 2022 došlo na Pelhřimovsku k 81 hospodářským trestným činům, z nichž policisté do konce roku 53 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 65,4 %. V roce 2021 došlo k 75 případům, z toho objasněných bylo 50, tedy 66,7 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Policisté prověřovali 21 případů tohoto trestného činu, z nichž 15 objasnili. V roce 2021 se jednalo o 23 trestných činů, z toho 16 objasněných.

Dalším, často prověřovaným trestným činem v této kategorii v loňském roce, je s počtem 17 případů trestný čin úvěrového podvodu. Ve srovnání s rokem předešlým došlo k nárůstu o šest trestných činů.

Celkem osm případů policisté zadokumentovali v případě trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. V roce 2021 policisté evidovali 4.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality v roce 2022 policisté prověřovali 145 trestných činů a u 134 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 92,4 %. V roce 2021 policisté odhalili 123 případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Pelhřimovsku v loňském roce odhalili 76 případů tohoto trestného činu. V roce 2021 odhalili 61 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy pro jiného. V loňském roce se jednalo o 33 trestných činů, které policisté odhalili a zadokumentovali. Objasněnost v tomto případě činila 97 %. V roce 2021 policisté odhalili stejný počet případů, jako v loňském roce.

V loňském roce policisté na Pelhřimovsku zaevidovali 15 případů poškození cizí věci - sprejerství, z nichž do konce roku 12 objasnili. V roce předešlém se jednalo o 12 trestných činů, z toho pět objasněných.

Zbývající trestná činnost

V roce 2022 policisté zaevidovali celkem 170 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku činila 90,6 %, tedy 154 objasněných případů. Za stejné období roku 2021 se jednalo o 164 trestných činů.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Pelhřimovsku odhalili 74 těchto trestných činů. V roce 2021 jich odhalili 71.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 46 případů. V roce 2021 se jednalo o 48 případů.

Michaela LÉBROVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)