Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Silničáři letos chystají na Vysočině dvacet staveb na dálnici D1 a na všech pěti silnicích I. tříd

Pro letošní stavební sezónu je v přípravě dvacet stavebních akcí na dálnici D1 na Vysočině a na všech pěti silnicích I. tříd, které krajem prochází. Nejvíce by se mělo pracovat na silnici I/38, kde jich je v přípravě šest a k nimž přistupuje dokončení opravy jihlavského dálničního přivaděče v jeho levém jízdním pásu. Dokončovat se v letošním roce budou ještě další dvě opravy započaté v roce 2022. Konkrétně se jedná o opravu povrchu komunikace I/37 a jejího odvodnění mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí s Pardubickým krajem a realizace protihlukových opatření v úseku severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34.
V rámci nových připravovaných stavebních akcí by se tak v letošním roce mohlo začít pracovat na šesti mostech, opravách necelých 20 kilometrů vozovek sinici I. tříd a třech protihlukových stěnách (investiční akce). Předpokládané náklady na všechny akce se šplhají k jedné miliardě korun bez DPH (nejsou započítány již zahájené opravy). To zda se v tomto roce podaří alespoň zahájit všechny připravované akce, je samozřejmě také závislé na koordinaci se stavbami dalších investorů, jako jsou Kraj Vysočina nebo obce. V tomto kontextu bude například nutné zohlednit možnosti řešení dopravně inženýrských opatření v návaznosti na zachování odpovídající dopravní obslužnosti v jednotlivých částech Vysočiny při současném zohlednění bezpečnosti práce na komunikacích a realizovaných technologií v průběhu plánovaných nebo probíhajících prací. Nezřídka to jsou požadavky protichůdné.

V současné době už Ředitelství silnic a dálnic vybírá zhotovitele opravy konstrukčních vrstev komunikace I/19 mezi Ronovem a Novými Dvory na Žďársku v předpokládané hodnotě zakázky 54 milionů korun bez DPH. Zhotovitele rovněž vybírá pro úpravu křižovatky silnic I/38 a II/400 u Zvěrkovic. Tato úprava v předpokládané hodnotě 16,35 milionu korun bez DPH by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti tohoto nehodového místa. Své zhotovitele má již oprava vozovky severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34 a také oprava historického mostu D1-075.1 u Píště na Pelhřimovsku.

Foto ŘSD: ilustrační

Martin BUČEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)