Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Prezentační jízdy pro veřejnost na nové trolejbusové trati do Jihlavy - Bedřichova v neděli

V neděli 22. ledna od 9.30 hodin do 15.40 hodin se uskuteční prezentační jízdy pro veřejnost na nové trolejbusové trati do Bedřichova. Jihlavané si tak budou moci zdarma vyzkoušet jízdu na nových trolejbusových linkách G a H. do Bedřichova a do průmyslové zóny Pávov.
Plánovány jsou spoje G a H vždy jednou za hodinu. První 'géčko' bude odjíždět v 9:40 z Horního Kosova a dalších šest spojů po hodině až do 15:40. Z Antonínova Dolu vyjede linka G vždy jedenáct minut po celé a o půl přijede na Chlumovu. První 'háčko' vyjede z konečné zastávky Bosch v 9:47 a poslední ve 14:47 s tím, že vždy v celou přijede trolejbus H na malý terminál Chlumova. 'Géčko' bude vždy v celou v Červeném Kříži a dvě minuty po celé na konečné v Antonínově Dole. Obě linky mají hodinový interval.

Spoje linky G budou vedeny parciálním trolejbusem Škoda 32 Tr. Spoje linky H budou vedeny novým trolejbusem Škoda 26 Tr v karoserii od společnosti Solaris, který bude při této příležitosti prezentován cestujícím.

Na obou nových trasách je po celý den jízdné zdarma. Jízdní řády platné v neděli 22. ledna 2023 na linkách G a H najdete na webu www.dpmj.cz

Investorem projektu Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever je statutární město Jihlava. Stavba nových trolejí, sloupů, trafostanic a přidruženého veřejného osvětlení vyšla celkově na 134,3 milionů korun bez DPH. Realizace stavby je spolufinancovaná z Operačního programu Doprava 2014 - 2020, kde předpokládaná výše dotace bude činit cca 98 milionů korun.

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)