Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Loni došlo na Jihlavsku k celkem 1 609 trestným činům, policistům se jich podařilo objasnit přes padesát procent

V roce 2022 došlo na Jihlavsku k celkem 1 609 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 51,46 % (tj. 828 trestných činů), a dále v průběhu loňského roku zjistili pachatele u 135 trestných činů spáchaných v předchozích letech. Pro porovnání v roce 2021 došlo k celkem 1 245 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 55,6 %, a v roce 2020 to bylo 1 325 skutků.
V loňském roce se tak v porovnání s rokem předcházejícím zvýšil počet spáchaných trestných činů o 364 skutků. K nejvyššímu nárůstu došlo u majetkové trestné činnost, kde vzrostl počet o 308 případů, znatelně více je také násilných trestných činů.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 1 202 trestných činů, z nichž se jim podařilo 51,3 % objasnit (v roce 2021 došlo k 898 trestným činům s objasněností 54,7 %). Na Polensku došlo v loňském roce k 162 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 49,4 % (v roce 2021 bylo spácháno 114 trestných činů s objasněností 66,7 % případů). Na Telčsku prověřovali policisté 125 trestných činů, z nichž je objasněno 52 % (v roce 2021 došlo k 127 trestným činům s objasněností 50,4 %). Na Třešťsku došlo vloni k 120 trestným činům, objasnit se jich policistům podařilo 55,8 % (v roce 2021 bylo spácháno 106 trestných činů s objasněností 57,6 % případů).

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Jihlavsku k 219 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 77,6 %. Dodatečně objasnili dalších osmnáct případů. (v roce 2021 došlo k 168 těmto činům s objasněností 75,6 %). V meziročním porovnání se tak násilná trestná činnost zvýšila, a to o 51 spáchaných trestných činů.

Zvýšil se počet loupeží, a to z jedenácti spáchaných v roce 2021 na sedmnáct, ke kterým došlo vloni. Dobrou zprávou ale je, že se všechny případy podařilo kriminalistům objasnit.

Nejčastějším násilným činem bylo v loňském roce opět úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo 114, o rok dříve to bylo 86. Objasnit se policistům podařilo více než osmdesát procent případů.

Častěji páchaným činem je v této oblasti nebezpečné vyhrožování (30 skutků), což je o čtyři více než ve stejném období o rok dříve. Případy nebezpečného pronásledování řešili policisté dva. Více bylo případů týrání osoby žijící ve společném obydlí, kterých bylo vloni pět, což je o jeden více než o rok dříve. Mezi násilnými činy bylo vloni také 23 vydírání (o rok dříve jich bylo sedmnáct) a osmnáct případů porušování domovní svobody (třináct z nich již policisté objasnili), což je o tři více než o rok dříve.

Mravnostní trestná činnost

V 47 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich je v současné době objasněno 59,6 %. Dalších osm případů objasnili policisté z předchozí doby. (v roce 2021 došlo ke stejnému počtu mravnostním trestným činům).

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo na Jihlavsku k 789 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo policistům 30,3 %. Dodatečně policisté v této oblasti vloni objasnili dalších 46 případů. (V roce 2021 bylo spácháno 481 majetkových trestných činů s objasněností 30,4 % případů.

U majetkové trestné činnosti se počet spáchaných trestných činů v porovnání s předcházejícím rokem výrazně zvýšil, a to o 308 skutků.

V 215 případech se jednalo o krádeže vloupáním (v roce 2021 jich bylo 128), v 242 o krádeže prosté (rok 2021 - 138 trestných činů) a 332 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (v roce 2021 jich bylo 215).

Vloni došlo k třiadvaceti vloupáním do rodinných domů, z nichž více než třicet procent již policisté objasnili, je to o sedm případů více než o rok dříve. Vloupání do bytů bylo sedm (v předchozím roce došlo k pěti případům).

Zvýšil se počet vloupání do rekreačních chat, z šesti případů spáchaných v roce 2021 na 27, ke kterým došlo vloni. Snížil se počet vloupání do obchodů, bylo jich osm (v roce 2021 došlo k patnácti případům), a pět případů již policisté objasnili. Dále došlo ke dvěma případům vloupání do kiosků, o rok dříve jich bylo pět.

Zvýšil se také počet vloupání do vozidel, a to z jednadvaceti v roce 2021 na 35 spáchaných vloni, z nichž policisté již přibližně čtvrtinu objasnili. Vyšší je také počet krádeží jízdních kol, z osmi předloni narostl jejich součet na osmnáct. Krádeží v bytech bylo vloni jedenáct s objasněností bezmála čtyřicet procent případů, což je o dva případy méně než v roce předcházejícím.

Krádeží vozidel bylo vloni čtrnáct, stejně jako v roce předchozím, objasnit se jich policistům podařilo téměř 65 procent. Krádeží v obchodech bylo vloni 113, o rok dříve jich bylo 45.

Případů poškození cizí věci řešili policisté vloni 74 (v roce 2021 jich bylo 52), podvodů 176 (o rok dříve to bylo 109 trestných činů) a zatajení věci pět.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo k 116 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 45,7 % případů. (V roce 2021 došlo k 104 hospodářským trestným činům s objasněností 42,3 %).

V oblasti hospodářské trestné činnosti bylo spácháno sedm úvěrových podvodů, deset trestných činů v souvislosti s platební kartou a osmnáct v souvislosti s přístupem do počítačového systému. Podvodů bylo dvacet a případů zkrácení daně řešili kriminalisté osm.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 438 trestných činů se policistům podařilo objasnit 77,2 %.

Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 110 přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí (v roce 2021 jich bylo o jeden méně), 39 přečinů zanedbání povinné výživy (v roce 2021 jich bylo 48) a 82 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky, těch bylo v přecházejícím roce o osmnáct více.

V 42 případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou (v roce 2021 jich bylo 45). Zvýšil se meziročně počet případů výtržnictví, a to z patnácti v roce 2021 na 22 vloni. Vyšší je také počet trestných činů sprejerství, kterých bylo vloni 55 (v roce 2021 jich bylo o jedenáct méně).

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 45 trestných činů, což je o pět více než v předcházejícím roce.

Jana KROUTILOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)