Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Lidé v izolaci nebo v karanténě mohou volit ve středu z auta, volební místnosti se otevřou v pátek

Druhé kolo volby prezidenta republiky je stanoveno na 27. - 28. ledna 2023. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Drive-in stanoviště v okresních městech Vysočiny budou k dispozici pro voliče s nařízenou karanténou nebo izolací kvůli COVID-19 ve středu 25. ledna 2023 od 8 do 17 hodin.
Voličské průkazy pro druhé kolo těchto voleb je možné nyní získat už pouze osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště, nejpozdější termín je ve středu 25. ledna 2023 do 16 hodin.

Voliči, kteří nemohou z důvodu potvrzeného onemocnění COVID-19 hlasovat na drive-inech, mohou využít hlasování do speciální přenosné volební schránky. Tento požadavek je nutno nahlásit v případě Kraje Vysočina na telefonní číslo 564 602 607 nejpozději do 26. ledna 2023 do 20. hodiny. Krajský úřad vyšle v domluvený čas ve dnech volby za voličem zvláštní volební komisi.

Občané, kteří nemohou přijít osobně volit z jiných závažných důvodů, např. pobývají ve zdravotnickém zařízení nebo sociálním pobytovém zařízení, mohou požádat o volbu do přenosné volební schránky. Tento požadavek musí být směřován na konkrétní volební komisi, ke které volič místně přísluší nebo je možné využít volbu s voličským průkazem.

Pokud jde o zdravotnická nebo sociální zařízení zřizovaná Krajem Vysočina, je možné se s přáním odvolit mimo standardní volební místnost na sociálního pracovníka.

Volební stanoviště pro aktuální drive-in hlasování pro volbu prezidenta:

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Havlíčkův Brod a pro voliče s voličským průkazem: prostor (dvůr) mezi objektem Žižkova 34 (městská policie) a Žižkova 993 (bývalá hasičská stanice) https://1url.cz/6rh0L

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Jihlava a pro voliče s voličským průkazem: nová budova Sociálního centra Kraje Vysočina, Jihlava, Rantířovská ulice https://1url.cz/frhSy

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Pelhřimov a pro voliče s voličským průkazem: parkovací plocha u zimního stadionu v Pelhřimově (příjezd z ulice Křemešnická) https://1url.cz/2rh0t

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Třebíč a pro voliče s voličským průkazem: parkoviště u tělocvičny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa na ulici Otmarova v Třebíči https://1url.cz/Az4ON

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou a pro voliče s voličským průkazem: u sportovní haly TJ Žďár nad Sázavou, z.s. Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou https://1url.cz/Frh0z

Hlasovací lístky pro finále prezidentských voleb lidé do poštovních schránek nedostanou, jako tomu bylo před prvním kolem. Obdrží je až ve volebních místnostech. Důvodem je to, že obce by před druhým kolem rozvoz hlasovacích lístků občanům nestihly zajistit
Zneužití lístků z prvního kola má zabránit mimo jiné změna barvy finálových lístků, které budou žluté. Sady hlasovacích lístků pro prezidentské volby jsou ve všech regionech stejné.
Ve volební místnosti lidé po prokázání totožnosti obdrží spolu s lístky hlasovací obálku s úředním razítkem. Do ní lístek se jménem preferovaného kandidáta vloží a obálku následně vhodí do volební urny. Lístek nijak upravovat nemusí.

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)