Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Nedonošení a nemocní novorozenci v Jihlavě mají nové inkubátory

Pro nejmenší pacienty jihlavské nemocnice jsou připravené nové inkubátory. Díky přístrojům za téměř milion korun se na jednotce intenzivní péče zlepšilo zázemí a péče o nedonošené a nemocné novorozence. Nadační fond Kapka naděje pořídil také další přístroje do specializovaných dětských ambulancí za desítky tisíc.
Inkubátor patří mezi základní přístrojové vybavení novorozenecké JIP. „Díky inkubátoru jsme schopni nemocným a nezralým novorozencům zajistit termoneutrální prostředí, správnou cirkulaci vzduchu a koncentraci kyslíku včetně hygienicky bezpečného zvlhčení. Nový typ inkubátoru je přínosem především v jednoduchosti obsluhy, přístupu v péči o novorozence a zároveň i díky technickým požadavkům, které jsou v neodkladné péči o novorozence nezbytné,“ říká primář dětského oddělení Martin Zimen. K němu se přidává vrchní sestra Jana Zejdová: „Představte si stísněný prostor inkubátoru, možnost vsunout do inkubátoru dvě ruce a provést odběr u nezralého novorozence přes časem poničenou průhlednost plexiskel a s rychlým poklesem teploty v inkubátoru. Známe to a za nové inkubátory jsme opravdu více než rádi. Zvyšuje se tak komfort péče o ty nejmenší.“

Dalšími přístroji vybavil Nadační fond Kapka naděje specializované dětské ambulance jihlavské nemocnice. „Jedná se o certifikovaný výškoměr pro endokrinologickou ambulanci a tlakový holter pro diabetologickou a nefrologickou ambulanci. Inkubátory ATOM financovala společnost Shell Czech Republic, a.s., ostatní nadační příspěvky byly financovány Kapkou naděje,“ říká ředitelka nadace Dita Loudilová.

Nové inkubátory vyšly na 985 tisíc korun, tlakový holter 37 tisíc korun a měřící stanice na 48 tisíc. Moc děkujeme Nadačnímu fondu Kapka naděje za opětovnou pomoc.

Monika ZACHRLOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)