Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Vysočina nabízí společnou vstupenku k návštěvě krajských muzeí a galerií

Dlouhodobým záměrem Kraje Vysočina je umožnit široké veřejnosti návštěvu krajských muzeí a galerií, aniž by to výrazně zatížilo rozpočet domácnosti. Za tímto účelem byla vytvořena Společná vstupenka, která začíná na ceně 60 Kč a přitom zahrnuje hned dvanáct návštěv.
„Tato ojedinělá vstupenka umožňuje jejímu držiteli a případně i dalším přizvaným osobám navštěvovat krajská muzea i galerie a opakovaně se do nich vracet. A to až do vyčerpání dvanácti vstupů,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že prozatím se dá tato vstupenka pořídit za stejnou cenu jako v minulých letech.

V době před covidem byla vstupenka hojně využívána, pandemie a opakované uzavírání institucí však logicky způsobilo pokles v jejím prodeji i návštěvnosti, která v roce 2020 činila pouze 1 500 návštěvníků a v roce 2021 se mírně zvedla na 1 800 návštěvníků. V roce 2022 její prodej a využívání opět vzrostl, a to dokonce na úroveň před pandemií. V loňském roce na tuto vstupenku do krajských sbírkotvorných organizací zavítalo 5 349 návštěvníků. Nejvíce osob se Společnou vstupenkou vloni zavítalo do Muzea Vysočiny Třebíč a Muzea Vysočiny Pelhřimov. Od roku 2014 na Společnou vstupenku přišlo do krajských organizací již 41 452 návštěvníků.

Společná vstupenka se rozhodně vyplatí. Vyjde podstatně levněji než běžné vstupné, které se navíc v některých organizacích v posledním roce zvedalo. Zejména ve variantě pro školní třídy lze ušetřit až tisíce korun, neboť je-li vybíráno vstupné například ve výši 40 Kč za žáka, za celou třídu o průměrném počtu 25 žáků činí jednorázové vstupné 1 000 korun. Přičemž za Společnou vstupenku ve variantě pro celé školní třídy za celý třídní kolektiv zaplatí 300 Kč a mohou na ni následně během dvou let přijít bezplatně ještě jedenáctkrát. Další a velmi významnou výhodou je přenositelnost této vstupenky, a proto ji mohou využívat i další třídy v rámci celé školy. Tato přenositelnost platí i v ostatních kategoriích, a proto mohou na jednu vstupenku přijít páry nebo i menší skupinky osob případně může putovat v rámci rodiny a přátel. Neboť není vystavena na konkrétní jméno.

V současnosti je vstupenka k dispozici ve třech variantách, a to plné vstupné za 120 Kč, zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory za 60 Kč a vstupné pro celé školní třídy za 300 Kč. V průběhu letošního roku je však plánována jejich inovace s ohledem na postupnou modernizaci a tvorbu nových expozic a zároveň pravděpodobně dojde k přehodnocení prodejní ceny. Pokud by tedy došlo k jejich zdražení, stávajících držitelů se po dobu dvouleté platnosti vstupenky toto navýšení nedotkne a bude jim garantována cena platná v době jejich zakoupení. Společnou vstupenku lze běžně zakoupit ve čtyřech muzeích, čtyřech jejich pobočkách a třech galeriích v Kraji Vysočina. Její používání je snadné. Při každém vstupu bude označeno jedno z dvanácti volných políček na zadní straně vstupenky, a to postupně až do jejího vyčerpání. Opakovaně lze navštěvovat jedno konkrétní kulturní zařízení nebo navštívit postupně všechny nebo vybrané zapojené instituce napříč krajem, až do vyčerpání dvanácti vstupů. Vstupenka je platná dva roky od prvního vstupu, neboť u něho se zapíše datum.

Úplné informace jsou uvedeny v informačních letácích, které jsou k dispozici v základní či rozšířené tištěné podobě a získáte je ve všech zapojených organizacích nebo na krajském úřadu v oddělení kultury. Ke stažení jsou rovněž ve formátu pdf na krajském webu https://www.kr-vysocina.cz/spolecna-vstupenka-muzei-a-galerii-zrizovanych-krajem-vysocina/d-4117870/p1=122962 nebo na webových stránkách dotčených organizací. Součástí rozkládacího letáku je i mapa s kontakty na jednotlivé instituce včetně stručných informací o expozicích. Vstupenku lze využít i k návštěvě výstav.

Bohužel v současnosti není možné na tuto vstupenku zavítat do jihlavského muzea, které je dočasně uzavřeno v souvislosti s probíhající rekonstrukcí a tvorbou nových expozic. Ale o letních prázdninách by již měly být přístupné nové i modernizované expozice. Navíc oproti stávajícímu letáku bude od dubna umožněn vstup na Společnou vstupenku i do nových prostor telčské pobočky jihlavského muzea, která se otevře návštěvníkům v prostorách bývalého špitálu na Starém městě v Telči. Věříme, že díky dvouleté platnosti této vstupenky si ji budete moci v plném rozsahu dostatečně užít! Neboť platí například i v nedávno zrekonstruovaných prostorách pobočky třebíčského muzea na zámku v Moravských Budějovicích, kde jsou k vidění hned dvě zajímavé expozice.

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)