Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na Karlově náměstí v Třebíči bude více občerstvení, radnice dbá na estetiku

Radnice v Třebíči chce zpříjemnit lidem pobyt na centrálním náměstí. Vypsala proto veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na umístění a provozování mobilního prodejního zařízení na pobytové ploše Karlova náměstí.
„Chceme nejenom více možností občerstvení pro občany a turisty, ale chceme také, aby prodejní zařízení bylo na vysoké estetické úrovni,“ popsal záměr města starosta Pavel Pacal.

Za mobilní prodejní zařízení se považují mobilní kiosky, streetfood na kolech, gastrobikes, stánky a prodejní pulty, které jsou vizuálně specifikovány v příloze veřejné soutěže.

Městský architekt Petr Ondráček vytipoval na náměstí čtyři místa, kde by mobilní stánky mohly být. Lidé, kteří mají o provozování tohoto typu občerstvení zájem, mohou podat přihlášku do 2. května letošního roku, e-mailem na adresu petr.ondracek@trebic.cz.

Odkazy na přílohy na stránkách:
https://www.trebic.cz/na-karlove-namesti-bude-vice-obcerstveni/d-58838

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)